3 de juliol de 2023

El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) ha activat un nou servei d'Assessoria d'Incapacitats per acompanyar a les col·legiades i col·legiats en tots els tràmits que es deriven d'una situació d'incapacitat o baixa mèdica. La persona responsable d'aquesta nova assessoria serà la infermera Elvira Carniago Gràcia, que ja formava part de l'equip de la Comissió d'Assessorament per a la Prevenció de Riscos i Infeccions (CAPRI).

Nou servei del COIB per acompanyar les infermeres davant Incapacitats de salut

Cal demanar cita prèvia trucant al telèfon gratuït d’atenció col·legial, el 900 705 705.

Amb la nova Assessoria d'Incapacitats laborals, el COIB reforça els seus serveis de Salut per les col·legiades i col·legiats, que ja comptaven amb la mencionada CAPRI ; l'acompanyament davant la Covid persistent; el Programa Retorn, pels afectats per addiccions o problemes de salut mental; o el Programa Ajuda, per les víctimes de violència masclista.

Elvira Carniago és diplomada en Infermeria per l'Escola Universitària d'Infermeria de la UB (antiga Escuela Universitaria de Enfermería Príncipes de España) 1984. Curs Superior de Gestió per Infermeria realitzat al COIB, 1990. Màster en Bioètica i Dret, Departament de Sociologia i Metodologia de Ciències Socials, de la Universitat de Barcelona, 1996-1998.

Va treballar en diversos centres privats com a infermera, en acabar la diplomatura i posteriorment, va començar a treballar a l'Institut Català de la Salut l'any 1987, responsabilitzant-se majoritàriament de les Unitats d'atenció al Ciutadà, i de la formació continuada del personal, així com de l'organització, coordinació i avaluació de totes les activitats pròpies de l'Atenció Primària i gestió de fluxos.

Va col·laborar en la implantació del primer Pla de Salut de Catalunya, formant part de la comissió sectorial assessora per l'elaboració del Pla de Salut de Catalunya, 1993 a 1995.

Ha col·laborat en diversos Plans de Desenvolupament Organitzatiu, tant a l'ICS com al Departament de Salut, fins al 2019.
Ha treballat com a docent de formació continuada al COIB (1991-1996) a FEMAREC (1996-2000) i també ha impartit formació a l'Institut Català de la Salut.