FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
13 d’octubre de 2020

Poden delegar l’obtenció de la prova diagnòstica de la covid-19 als tècnics en cures auxiliars d’infermeria que hagin rebut la formació adient

Les infermeres són les responsables de realitzar les PCR

En relació a polèmica que s’ha generat durant les darreres setmanes sobre l’obtenció de mostres per al diagnòstic de la covid-19, mitjançant reacció en cadena de la polimerasa (PCR) per part dels tècnics en cures auxiliars d’infermeria (TCAI), el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) determina que les infermeres són les responsables de dur a terme aquest procediment.

En cas que sigui necessari, les infermeres poden delegar la realització del frotis nasofaringi als TCAI, sempre que aquests professionals hagin rebut la formació adient i es comprovi que tenen els coneixements adequats. En qualsevol cas, la responsabilitat de l’obtenció de la prova sempre recau en la infermera, donat que es pot delegar l’autoritat (poder fer una activitat en nom d’una altra persona), però mai la responsabilitat, que és indelegable.

Les infermeres responsables de la realització del procediment també han de tenir els coneixements, les habilitats i les capacitats per poder determinar quan està indicat dur-lo a terme, de quina manera s’ha de fer i en quines circumstàncies es pot delegar la seva realització a un altre professional.

La PCR és una tècnica que permet amplificar un fragment d’ADN o ARN present en una mostra, de manera que fa possible detectar de manera precisa la infecció provocada per virus o altres microorganismes. La PCR permet diagnosticar si una persona està infectada pel virus que provoca la covid-19, el SARS-CoV-2. L’obtenció de la mostra es fa fregant un bastonet per l’interior del nas i per la gola. Els resultats poden trigar entre 24 i 48 hores.

La prova està indicada per descartar o confirmar el contacte amb el virus, segons els símptomes compatibles amb la covid-19, per fer cribratges a centres escolars o en grups esportius o bé per fer cribratges poblacionals per identificar persones infectades asimptomàtiques.

La PCR, com qualsevol altra prova diagnòstica, és una eina de suport que complementa sempre la valoració d’un professional. La infermera pot indicar la realització de la PCR, tenint en compte les indicacions establertes, adaptant-les a les circumstàncies de cada persona i la fase de la pandèmia del moment.

 

Imatge: Francisco Avia, Hospital Clínic de Barcelona