16 de març de 2021

Les infermeres i els infermers que han superat les proves de la convocatòria d’oposicions de la categoria de diplomada sanitària en infermeria (DSI-2018) poden demanar cita prèvia dins dels terminis establerts per presentar els documents acreditatius dels mèrits corresponents

Comença la fase de presentació de mèrits per a les oposicions de l’ICS del 2018

L’Institut Català de la Salut (ICS) ha fet pública la diligència del tribunal per a la presentació dels mèrits de la convocatòria de les oposicions per infermeres “DSI-2018”. Del 15 de març fins al 14 de maig del 2021, les persones aspirants poden demanar cita prèvia per fer la presentació física de la documentació relativa als mèrits corresponents a aquesta convocatòria. S’estableix un termini de tres torns en funció del primer cognom de les persones aspirants i és imprescindible reservar cita prèvia en els terminis establerts per a cada torn en el lloc triat per cada persona d’entre els punts habilitats.

Únicament es podrà reservar una cita prèvia per persona, lloc, dia i hora concerts. La convocatòria fa referència a la progressiva implantació per part de l’ICS del sistema INGESTA documental per a la gestió i tramitació de la presentació de documents relatius als mèrits, mitjançant escàners habilitats en els diferents punts del territori per permetre la recepció i digitalització de la documentació acreditativa dels mèrits. Per aquest motiu, les persones aspirants han de portar la documentació degudament classificada posada darrere del seu separador corresponent i preparada i accessible per a escanejar-la pel sistema Ingesta documental (lliure de plàstics, grapes i anelles).

Consulta el document