FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

Què és el Diploma d’Acreditació i Capacitació (DAC)?El Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona acredita aquelles infermeres que garanteixin la seva capacitació en l’aplicació de determinats Instruments Complementaris de Cures Infermeres i en Gestió de la Imatge Corporal, a través d’un Diploma d’Acreditació i Capacitació (DAC).

Aquest sistema d'acreditació és un reconeixement entre pars i es planteja com un pas intermedi per a la validació de la pràctica, la formació, la recerca i la gestió en aquests dos àmbits d'actuació infermera fins que s'aconsegueixi regular la formació i el seu exercici.

La finalitat d’aquest sistema d’acreditació és avalar els coneixements aconseguits per les infermeres en aquestes matèries, que permeti l’obtenció d’un Diploma d’Acreditació i Capacitació per a la pràctica de les teràpies naturals i de la Gestió de la Imatge Corporal.

En ambós casos hi ha un procediment administratiu per a fer-ne la sol·licitud i els requeriments que s'exigeixen en cada cas.

Abans d’emetre el DAC, el Col·legi, a través d’una comissió d’acreditació, valora els criteris de cada infermera candidata: el nivell de coneixements, l’entrenament pràctic i l’experiència acumulada, la participació en esdeveniments científics, l’activitat docent, les publicacions i l’activitat investigadora.

  • Nivell de coneixements: caldrà presentar la documentació del centre en el que s’han cursat els estudis. El temps dedicat a la formació es quantificarà en nombre de crèdits. També es valorarà la participació en tallers, seminaris, jornades i congressos.
  • Entrenament pràctic, habilitat, experiència acumulada i utilització de metodologia en l’atenció a la persona: es valorarà la capacitat de documentar-se per estar al dia dels avenços que s’aconsegueixen, així com la utilització sistemàtica d’una metodologia de treball.
  • Participació en esdeveniments científics: es tindrà en compte la participació en congressos relacionats amb cada àmbit, així com l’elaboració i presentació de ponències, comunicacions i pòsters.
  • Activitat docent: es valorarà l’activitat docent de les infermeres, que són capaces de transmetre’ls i donar-los un enfocament infermer.
  • Publicacions relacionades amb el tema, tant en una teràpia en concret sobre la que es volen acreditar com en general.
  • Investigació: aquesta qüestió té una especial importància, ja que és necessari demostrar la validesa, l’eficàcia i la garantia de seguretat quan s’ofereix una teràpia natural.

Les persones interessades en obtenir aquest diploma acreditatiu, haureu d’omplir un formulari específic, presentar el seu currículum professional i els diplomes o certificats acreditatius de mèrits per cada apartat que consta en els quadres de requeriments per a l’acreditació.

Com obtenir un DAC en Intervencions complementàries de cures infermeres?

A continuació us informem dels requeriments que s’exigeixen per cada teràpia:

La documentació es pot presentar en qualsevol moment, demanant cita prèvia als serveis administratius del Col·legi.

Documentació relacionada

Com obtenir un DAC en Gestió de la Imatge Corporal?

La documentació es pot presentar en qualsevol moment, demanant cita prèvia als serveis administratius del Col·legi.

Documentació relacionada