Què és el Diploma d’Acreditació i Capacitació (DAC)?El Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona acredita aquelles infermeres que garanteixin la seva capacitació en Gestió de la Imatge Corporal, a través d’un Diploma d’Acreditació i Capacitació (DAC).

Aquest sistema d'acreditació és un reconeixement entre pars i es planteja com un pas intermedi per a la validació de la pràctica, la formació, la recerca i la gestió en aquests dos àmbits d'actuació infermera fins que s'aconsegueixi regular la formació i el seu exercici.

La finalitat d’aquest sistema d’acreditació és avalar els coneixements aconseguits per les infermeres en aquestes matèries, que permeti l’obtenció d’un Diploma d’Acreditació i Capacitació per a la pràctica de la Gestió de la Imatge Corporal.

En ambós casos hi ha un procediment administratiu per a fer-ne la sol·licitud i els requeriments que s'exigeixen en cada cas.

Abans d’emetre el DAC, el Col·legi, a través d’una comissió d’acreditació, valora els criteris de cada infermera candidata: el nivell de coneixements, l’entrenament pràctic i l’experiència acumulada, la participació en esdeveniments científics, l’activitat docent, les publicacions i l’activitat investigadora.

  • Nivell de coneixements: caldrà presentar la documentació del centre en el que s’han cursat els estudis. El temps dedicat a la formació es quantificarà en nombre de crèdits. També es valorarà la participació en tallers, seminaris, jornades i congressos.
  • Entrenament pràctic, habilitat, experiència acumulada i utilització de metodologia en l’atenció a la persona: es valorarà la capacitat de documentar-se per estar al dia dels avenços que s’aconsegueixen, així com la utilització sistemàtica d’una metodologia de treball.
  • Participació en esdeveniments científics: es tindrà en compte la participació en congressos relacionats amb cada àmbit, així com l’elaboració i presentació de ponències, comunicacions i pòsters.
  • Activitat docent: es valorarà l’activitat docent de les infermeres, que són capaces de transmetre’ls i donar-los un enfocament infermer.
  • Publicacions relacionades amb el tema, tant en una teràpia en concret sobre la que es volen acreditar com en general.
  • Investigació: aquesta qüestió té una especial importància, ja que és necessari demostrar la validesa, l’eficàcia i la garantia de seguretat.

Les persones interessades en obtenir aquest diploma acreditatiu, haureu d’omplir un formulari específic, presentar el seu currículum professional i els diplomes o certificats acreditatius de mèrits per cada apartat que consta en els quadres de requeriments per a l’acreditació.

Com obtenir un DAC en Gestió de la Imatge Corporal?

La documentació es pot presentar en qualsevol moment, demanant cita prèvia als serveis administratius del Col·legi.

Documentació relacionada