5 de juny de 2022
- Redacción médica

    Entrevista la presidenta del COIB, Paola Galbany, sobre l'abandonament de la professió infermera.