1 de febrer de 2019

El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) i la Fundació i2CAT, centre de recerca tecnològic que impulsa activitats d’R+D+i en tecnologies digitals avançades, han signat un acord marc de col·laboració per promoure i impulsar activitats i projectes en l'àmbit de l'emprenedoria, la innovació i la formació en matèria d'infermeria. 

COIB i i2CAT impulsaran conjuntament projectes de salut relacionats amb la Internet de les coses i la Internet de les persones

Josep Paradells, director de la Fundació i2CAT, i Albert Tort, president del COIB, han formalitzat durant el matí d’avui la signatura d’aquest conveni a la seu del COIB. Aquest acord permetrà establir una aliança estratègica per a co-crear un grup de treball en matèria IoT/IoH-salut en el qual la Fundació i2CAT, el Centre d’Innovació i Desenvolupament Infermer (IDIC) i l’Àrea de sistemes del COIB liderin conjuntament la detecció de necessitats i oportunitats per desenvolupar projectes relacionats amb la Internet de les coses (IoT) i la Internet de les persones (IoH) en salut. Els projectes que acompanyin IDIC i l’Àrea de sistemes del COIB podran ser tutoritzats i mentoritzats per i2CAT, previ estudi de conveniència per les dues parts, i si s’escau ser canalitzats cap a programes nacionals i/o internacionals de finançament. Per la seva banda, l’IDIC i l’Àrea de sistemes del COIB valoraran l’aplicabilitat i donaran suport al desenvolupament de projectes lligats a i2CAT.

En aquest sentit, ja està en funcionament un grup de treball entre i2CAT i l’IDIC per realitzar esdeveniments tipus Brokerage en un nou format dissenyat des de l’IDIC que pretén facilitar les connexions entre els actors fonamentals que integren la cadena de valor de la innovació en salut, per tal què puguin connectar més fàcilment les solucions i realitzar les sinergies i les integracions necessàries per simplificar els processos.

Aquest nou disseny implica, en una primera fase, recollir els reptes hospitalaris que elabora i aporta un grup de directius de cada institució (direcció d’innovació, direcció d’infermeria, etc.), prèvia consulta amb els membres dels seus equips, acompanyats per un representant d’i2CAT i un altre d’IDIC. En una segona fase, des de la Fundació i2CAT s’efectua una crida a les empreses que formen part de la IoT Catalan Alliance i que poden  oferir solucions específiques per a cadascun dels reptes; a partir d’aquí s’organitzen les propostes. En una tercera fase, es realitza la connexió presencial dels representants institucionals i les empreses amb un equip d’infermeres que se sumen a la iniciativa per avaluar tant els aspectes de viabilitat i d’idoneïtat de la solució com l’encaix amb les necessitats de l’usuari i de l’organització. Finalment, s’efectua un seguiment de les propostes i dels processos.

Del primer Brokerage Event en Salut, que es va realitzar l’abril de l’any passat a les instal·lacions del COIB, i que va comptar amb els reptes de tres hospitals i un grup d’infermeres seleccionades prèviament en un taller realitzat per i2CAT i IDIC, han sortit dues línies de treball viable que la Fundació està canalitzant. La primera és una proposta sobre cura de ferides, i la segona fa referència a l’alletament matern. A finals de 2018 va tenir lloc la segona edició del Brokerage entre empreses i entitats de la IoT Catalan Alliance i organitzacions sanitàries de referència, durant el qual van tenir lloc 40 reunions bilaterals i diverses dinàmiques d’innovació organitzades per l’IDIC per tal d’analitzar els reptes dels centres sanitaris des del punt de vista del treball infermer.  

Seguint en aquest mateix àmbit de col·laboració, IDIC i i2CAT difondran el coneixement i resultats obtinguts mitjançant la implicació conjunta en jornades, taules rodones, congressos, cursos de formació i en altres mitjans de comunicació científics. També promouran  i participaran en activitats formatives sobre àmbits d’interès comú; fomentaran l’intercanvi d’informació i la generació de sinergies entre ambdues institucions, així com la col·laboració amb altres entitats del territori català que contribueixin a sumar a l’objecte d’aquest conveni.