17 de juny de 2019

Sota el títol ‘Factor WeNURSE. Unconventional Enterpreneurs in Health’, aquesta jornada tindrà lloc el 19 de juny a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, Campus Bellvitge, de la Universitat de Barcelona. Convida a dones estudiants de Grau, Postgrau, Màster i Doctorat d'Infermeria a proposar idees i solucions innovadores per a afrontar reptes relacionats amb l’ictus. Sol Muñoz, directora del Centre d’Innovació i Desenvolupament Infermer (IDIC) del COIB, participarà en la sessió sobre innovació infermera.

L’Escola d’Infermeria de la Universitat de Barcelona organitza un workshop d’ideació infermera

La jornada s'inscriu en les activitats dutes a terme des del projecte europeu “Empowering Women Entrepreneurship in Health Innovation” (WE Health) del qual la Universitat de Barcelona forma part. WE Health és un projecte estratègic del Programa CAMPUS de Salut d’EIT Health que va començar en 2017. Aquesta iniciativa té com a objectiu millorar la participació de les dones en activitats d'innovació i emprenedoria en salut, mitjançant la creació de capacitat específicament adaptats a les seves necessitats i inspirant-les i donant-les suport per a avançar en les seves carreres professionals.

Els socis del projecte són IESE Business School, Karolinska Institutet, Technische Universität München, Grenoble Ecole de Management, Universitat de Barcelona, Medical University of Lodz, Fundació La Caixa i Glintt.

Per què una jornada d'ideació en infermeria?

En primer lloc perquè, dins de l'objectiu d'apoderar a les dones en l'esfera la innovació i l'emprenedoria en l'àmbit de la salut, la professió infermera és majoritàriament de dones. D'altra banda, pel potencial innovador i d'emprenedoria que té la professió infermera: coneixement del Sistema de Salut íntegrament perquè treballa amb persones, famílies i comunitats; omnipresència en tots els moments del cicle vital de les persones; per fer treball interdisciplinari; per la visió holística dels processos i de les persones; perquè la patologia no és el centre, sinó les cures i la detecció de necessitats.

Per a registrar-te, emplenar el formulari online. Per obtenir més informació es pot consultar el programa de la jornada. En cas de consulta, podeu posar-vos en contacte per correu electrònic amb la coordinadora de la jornada, Dolors Rodríguez Martín.