27 de maig de 2024

El COIB ha superat sense cap incidència i amb diversos punts forts la revisió de les certificacions de l'ISO 14001:2015 - ISO 9001:2015, a data 6 de maig del 2024.

El Col·legi supera amb èxit l’auditoria externa del seu Sistema de gestió de .qualitat

L’auditoria de revisió del Sistema de gestió de la qualitat del COIB realitzada per Bureau Veritas ha subratllat com a punts forts la implicació del personal del COIB i el seu coneixement, la campanya COIB Sostenible amb 12 eco consells i l’informe de revisió per la direcció. En aquesta auditoria s’han revisat processos com Assessories i Administració Col·legial, Compres i Subcontractació, Formació o Gestió Ambiental.

El Sistema de gestió de la qualitat implementat al COIB des de fa més de 10 anys és un instrument clau per assegurar el desenvolupament i aplicació dels criteris de qualitat a l’organització, buscant la millora contínua de les activitats i serveis que el Col·legi ofereix a les col·legiades i duent a terme actuacions que facin del COIB una organització sostenible i respectuosa amb el medi ambient.