21 de febrer de 2019

A través d’aquesta adhesió, el COIB dona suport i valida el Codi de Bones Pràctiques PDA Bullying en l’abordatge integral de l’assetjament escolar, que recull setze indicadors de qualitat imprescindibles per poder donar resposta a l’assetjament, no tan sols des dels entorns educatius sinó també des d’una perspectiva comunitària.

El COIB s’adhereix a la plataforma de Prevenció, Detecció i Actuació envers l'assetjament entre iguals PDA Bullying

La Plataforma PDA Bullying es consolida com a element de visibilització per poder implementar un seguit de bones pràctiques que permetin prevenir, detectar i actuar davant tot tipus de violències. Una eina impulsada per l’entitat Salut i Educació Emocional (SEER) i que requereix del suport comunitari per a poder duu a terme l’objectiu més important, #SuperarelBullying.

El projecte ja compta amb el suport d’institucions i entitats com Save The Children, el Consorci d’Educació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Servei d’Educació per la Seguretat de la Guàrdia Urbana de Barcelona, l’Associació Catalana d’Empreses de Lleure, Educació i Cultura, B-Resol App, l’Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales de Cataluña, la Fundación Aprender a Mirar, el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro i S’Agaró o el Consorci d'Acció Social de la Garrotxa.