Aquests criteris actualitzen els que es van publicar al 2009, quan es van convocar les proves objectives referents a totes les especialitats infermeres, excepte Infermeria Familiar i Comunitària i Infermeria en Cures Medicoquirúrgiques, que encara estan pendents de data de convocatòria

S’estableixen noves bases de la convocatòria de la prova d’accés per la via excepcional a les especialitats infermeres

La Secretaria General d’Universitats, del Ministeri d’Universitats, ha publicat una resolució al Butlletí Oficial de l’Estat el 8 de juliol de 2021 en què aprova noves bases de la convocatòria de la prova d’accés per la via excepcional a les especialitats infermeres.

L’any 2009 ja es van aprovar criteris comuns sobre format, contingut de les proves objectives, les seves garanties i la seva qualificació, que es van aplicar a la convocatòria de les proves referents a les especialitats d’Infermeria de Salut Mental, Infermeria Geriàtrica, Infermeria del Treball i Infermeria Pediàtrica. Va quedar pendent la convocatòria de les proves de les especialitats d’Infermeria Familiar i Comunitària i d’Infermeria en Cures Medicoquirúrgiques.

Els criteris que es publiquen ara al BOE actualitzen els que es van publicar l’any 2009 i  s’adapta a les noves necessitats que ha comportat la pandèmia. Si no hi ha cap canvi, aquests nous criteris són els que s’aplicaran a les proves d’accés per la via excepcional d’aquestes dues especialitats, que encara no tenen data de convocatòria.

Fotografia: Banc d'Imatges Infermeres. Ariadna Creus i Àngel García