Durant la pandèmia tots els agents de salut del país, que han estat sota les ordres del Departament de Salut, han patit el risc de la mateixa manera.

El COIB agraeix al Govern la compensació econòmica al conjunt de professionals del sistema públic de salut alhora que demana no descuidar-se ningú

El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) agraeix al Govern de la Generalitat que compensi econòmicament les infermeres i la resta de professionals del sistema sanitari integral d'utilització pública de Catalunya (SISCAT). Però cal recordar que, amb l'estat d'alarma, el sistema de salut en el seu conjunt, independentment de la seva titularitat i incloses les institucions privades, ha estat sota les ordres del Departament de Salut i han atès les necessitats de la població general sense diferències.

Des del COIB entenem que, atesa la situació de pandèmia, caldria que els professionals de les entitats del sector privat rebessin el mateix reconeixement que s'ha anunciat per als professionals que formen part del SISCAT.

D'altra banda, el COIB reitera que la compensació econòmica ha de ser lineal. La corporació considera que el fet d'establir diferències segons l'estament professional és injust i classista, i no respon a cap criteri objectiu.

En qualsevol cas, el COIB torna a insistir en el fet que la compensació econòmica individual ha d'anar acompanyada d'una reforma més profunda del sector sanitari, sociosanitari i residencial, que pateix greus mancances estructurals, com bé reconeix el Govern, i com s'ha fet palès durant aquesta crisi.

 

Fotografia: Francisco Àvia_Hospital Clínic