1 de juny de 2022

L’informe d’auditoria destaca el grau d’implantació dels requisits de les normes de referència i que la documentació del sistema de gestió de l’organització és adequat i s’evidencia la conformitat i l’eficàcia del sistema de gestió

El COIB supera de manera satisfactòria la segona visita de seguiment de les certificacions de qualitat ISO 9001 i ISO 14001

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) ha superat sense cap incidència i amb diversos punts forts l’auditoria de seguiment del seu sistema de gestió de la qualitat, d’acord amb les normes ISO 9001:2015 –de gestió de la qualitat dels seus processos– i ISO 14001:2015 –de gestió ambiental. L’auditoria es va dur a terme el dia 25 de maig de 2022.

L’informe d’auditoria de revisió del sistema de gestió de la qualitat del COIB ha estat realitzat per l’empresa Bureau Veritas, que ha destacat com a punts forts la gestió de  l’àrea econòmica financera, la identificació i avaluació del compliment legal i el Pla de comunicació. El document destaca com a oportunitat de millora la gestió de la segregació dels residus per millorar alguns aspectes ambientals.

El sistema de gestió de la qualitat del COIB forma part del pla de millora contínua de la corporació, per tal de garantir la qualitat dels serveis que la corporació ofereix a les seves col·legiades i assegurar que les seves actuacions es fan de manera sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

El COIB es va certificar per primer cop de la ISO 9001 l’any 2005 i de la ISO 14001, l’any 2014.