Les infermeres de Barcelona han manifestat la seva preocupació per la falta d’EPI i de tests de diagnòstic i pel risc de contagi a les famílies

El COIB ha donat suport a més de 1.800 consultes de col·legiades sobre la covid-19

Des de l’inici de la pandèmia, el COIB s’ha posat a disposició de les col·legiades i els col·legiats per atendre les seves necessitats durant la situació d’emergència sanitària provocada per la pandèmia de covid-19. Entre les consultes més freqüents que ha gestionat destaquen la preocupació per la manca d’equips de protecció individual, el risc de contagi a les famílies i la manca de proves de detecció.

La Comissió de Crisi de la covid-19 del COIB s’ha encarregat de gestionar tots els aspectes relacionades amb la crisi sanitària, donant resposta a preguntes, neguits i necessitats de les infermeres i infermers de Barcelona i posant-se a disposició del Departament de Salut i al servei de la ciutadania.

La Comissió –a través d’una línia telefònica directa, amb un ampli horari d’atenció, i del correu electrònic coronavirus@coib.cat– ha donat atenció personalitzada a les consultes de les col·legiades i els col·legiats. En total, s’han gestionat 1.874 consultes, 887 de les quals han estat per correu electrònic i 509 per via telefònica. Les col·legiades han expressat que la pandèmia els ha generat malestar. En concret, les temàtiques per les quals han expressat més neguit han estat la manca d’EPI i la desconfiança per la seva validesa; la gestió de les baixes laborals, el seguiment de la malaltia per part dels centres i altres consultes de l’àmbit laboral; el voluntariat i la incorporació d’alumnes de 4t curs d’infermeria als centres; la conciliació familiar; els contagis entre professionals; la por a contagiar les famílies i l’allotjament en hotels per a professionals, així com la manca de proves de detecció.
 

Preocupat per les condicions de salut de les infermeres

El COIB s’ha mostrat molt preocupat per les condicions de salut de les infermeres i els infermers i ha reclamat a les institucions pertinents que prenguessin mesures per garantir EPI i tests de detecció per als professionals. També ha manifestat la seva preocupació per la distribució de material de protecció defectuós. També ha demanat al Departament de Salut que les infermeres interines residents (IIR) percebessis el sou que els corresponia per la tasca que estaven realitzant o que la compensació econòmica es fes efectiva a tots els professionals dels àmbits públics i privats, entre d’altres.

La institució ha posat en marxa el portal informatiu coronavirus.coib.cat, un repositori d’informació i recursos, que s’ha actualitzat diàriament, amb informació sobre la pràctica professional, recursos de consulta gratuïts de revistes científiques i materials audiovisuals, una bossa d’ajudes i recursos formatius gratuïts. Per tal de facilitar els tràmits a totes les infermeres voluntàries i jubilades que han prestat servei durant l’emergència sanitària, se’ls ha ofert la col·legiació de forma gratuïta i també s’ha posat a disposició dels estudiants de quart curs d'Infermeria una assegurança de responsabilitat civil mentre durés l'Estat d'Alarma. A més, s’ha ofert un servei de suport psicològic gratuït per als professionals durant la crisi sanitària, a través de la Fundació Galatea, que ha atès de manera confidencial prop de 500 professionals de la salut amb un ampli horari de cobertura.

 

Col·laboració amb el Sistema de Salut

D’altra banda, el COIB també s’ha posat a disposició del Departament de Salut i dels centres de salut per treballar conjuntament per donar resposta a les noves necessitats de servei de la covid-19 i per canalitzar les necessitats de dotació infermera durant la crisi sanitària. La corporació ha col·laborat amb el Sistema de Salut amb la creació d’un sistema de registre per ajudar a localitzar infermeres i estudiants d’infermeria que poguessin col·laborar amb els centres sanitaris i sociosanitaris. En total, s’han rebut 320 consultes sobre voluntariat per part de col·legiades, 99 per part d’estudiants d’infermeria, 31 per part d’infermeres no col·legiades a Barcelona i 28 d’altres persones.

La Comissió també s’ha posat a disposició de diverses societats científiques, sindicats, associacions de pacients i institucions socials i de ciutadania, així com d’altres professionals. Conjuntament amb la Fundació Infermeria i Societat, s’han activat recursos per poder canalitzar donacions d’EPI i posar-los a disposició dels professionals de manera immediata. El COIB també ha participat en el desenvolupament de la plataforma EpidemiXs, que facilita l’accés a la informació sanitària validada sobre el coronavirus. També destaca la difusió de missatges de promoció i d’educació per a la salut dirigits a la ciutadania sobre com fer un bon ús dels guants i les mascaretes.

La corporació també ha difós consells per a un desconfinament responsable a través de comunicats i de les xarxes socials i el web del COIB ciutadans.coib.cat i ha donat visibilitat a través dels mitjans de comunicació de les competències infermeres durant la gestió de la pandèmia.

Pots consultar cronològicament totes les accions dutes a termes pel COIB a coronavirus.coib.cat/timeline.

Fotografia: Hospital Clínic