La sessió ‘Rgenera Infermeria. Aprenentatges de la covid-19, revitalitzant equips d’infermeria’ és una activitat gratuïta que tindrà lloc el dia 14 de juliol, de 9.30 a 13.30 h, a la seu del COIB. El nombre de places està limitat a 15 persones.

La Fundació Infermeria i societat organitza una sessió formativa per a infermeres gestores que han estat en primera línia durant la crisi del coronavirus

El dia 14 de juliol, de 9.30 a 13.30 h, la Fundació Infermera i Societat, de la mà de l’Institut Relacional, organitza la sessió Rgenera Infermeria. Aprenentatges de la covid-19, revitalitzant equips d’infermeria, per comprendre, reconèixer i actuar. Es tracta d’una sessió presencial, que es farà a la seu del COIB.

En les quatre hores que durarà la sessió, es posaran en comú les experiències que han viscut les infermeres durant la pandèmia de la covid-19, posant de relleu l’abordatge emocional. Rgenera Infermeria va adreçat a coordinadores d’infermeria que han estat en primera línia durant la crisi sanitària. Es tracta que incorporin criteris per cuidar el procés de recuperació per treballar posteriorment amb els seus equips, integrant tots els aprenentatges, dignificar l’experiència i reconèixer el seu rol.

Per motius de seguretat, el nombre de places està limitat a 15, i s’ompliran per estricte ordre d’inscripció. L’activitat és gratuïta, però s’agrairan donacions a la Fundació Infermera i Societat per a projectes relacionats amb la lluita contra la covid-19.

Més informació i inscripcions.