7 de gener de 2019

La Comissió d’Avaluació d’Infermeres Infectades per Virus Transmissibles per Sang (CAIIV) del COIB publica un nou cas pràctic amb recomanacions davant les malalties infecciones transmissibles. En aquest cas, el document exposa els dubtes sobre la possibilitat de transmetre infeccions als usuaris si es porten anells, polseres, rellotges, pírcings o tatuatges.  

Nou cas pràctic per a infermeres portadores de malalties infecciones transmissibles

Ja està disponible el nou cas de la sèrie de casos pràctics: Recomanacions davant les malalties infeccioses transmissibles que la CAIIV elabora de forma trimestral al voltant de diferents situacions de la pràctica quotidiana i que pretenen resoldre els dubtes que poden tenir les infermeres i els infermers que tenen malalties de virus transmissibles per sang.

 

El cas planteja els dubtes que poden aparèixer als professionals portadors de malalties infecciones transmissibles en cas de no treure’s aquest tipus de complements quan es fan les tasques assistencials o si el fet de lluir un pírcing o un tatuatge suposa algun risc per a l’usuari.