La infermera de l’Hospital Clínic i professora de la Universitat de Barcelona, membre de la Comissió Deontològica del COIB, parla sobre el codi d’ètica de la professió, que s’ha recollit en una exposició il·lustrada

Montserrat Venturas: “Amb la pandèmia s’ha fet més visible el compromís de les infermeres amb les persones”

Durant l’any 2019, el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) i la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya van dur a terme un projecte per divulgar el Codi d’ètica de les infermeres i infermers de Catalunya. Aquesta iniciativa va donar lloc a una exposició que mostra alguns dels articles del Codi amb un format il·lustrat. Durant els mesos de maig i juny de 2021, la seu del COIB ha acollit aquesta exposició. Montserrat Venturas, infermera de l’Hospital Clínic, professora associada de la Universitat de Barcelona, on imparteix l’assignatura d’ètica i legislació, i membre de la Comissió Deontològica del COIB, parla sobre aquesta mostra.

 

Què es pot veure en aquesta exposició?

Aquesta exposició recull aspectes rellevants del Codi d’ètica, que constitueix el fonament ètic de la nostra professió. És una guia que indica i dirigeix sobre els comportaments i les actituds ètiques de les infermeres en el seu dia a dia d’activitat professional, però també és una carta de presentació a la societat en general sobre els compromisos professionals que les infermeres tenim amb les persones de qui tenim cura, amb les seves famílies i amb la comunitat en general.

Com va sorgir la idea de fer aquesta exposició?

Va sorgir d’un conveni entre el COIB i la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, impulsat per l’anterior Comissió Deontològica del COIB. Va ser l’any 2019. Estava previst inaugurar l’exposició al 2020, però es va haver de suspendre per la pandèmia de la covid-19. Agraeixo l’anterior equip de la Comissió Deontològica la feina que va fer per acostar el projecte del Codi d’ètica de les infermeres i els infermers de Catalunya a la societat i fer-lo visible.

Les infermeres coneixen prou el Codi d’ètica?

A la Universitat fem molta feina en ensenyar, promocionar i treballar el Codi d’ètica, a través de seminaris, debats i casos. El futur infermer o infermera surt amb molta informació sobre el Codi. A les institucions també s’ha divulgat. L’any 2013 se n’hi va fer molta promoció, però cal anar fent més difusió perquè les infermeres que estan a la pràctica assistencial el coneguin.

S’aplica el Codi a la pràctica assistencial?

Jo crec que sí s’aplica. A la Universitat, l’assignatura d’ètica costa una mica, però he vist que antics estudiants, quan estan treballant, creuen que és molt necessària i apliquen el que hi ha après. El que passa és que, en el dia a dia, amb el volum tan elevat de feina que tenim, amb el que hem viscut a la pandèmia... Jo crec que amb la pandèmia s’ha fet molt més visible el compromís de les infermeres i els infermers  amb la responsabilitat professional que tenim amb les persones que cuidem i amb la societat en general.

Creus que seria necessari renovar el Codi d’ètica?

Un dels enunciats del Codi diu que es revisarà davant l’evolució de la professió i de com vagin canviant les situacions. S’ha d’anar actualitzant i revisant.

Amb tot el que està passant amb la pandèmia caldrà revisar-lo?

Jo crec que amb la pandèmia els valors del Codi s’han vist molt representats. El compromís professional, la responsabilitat, el final de vida, que s’ha viscut d’una forma molt dura. En l’exercici de la professió s’ha aplicat el Codi. Sí que se n’haurien de replantejar coses, perquè hem viscut dilemes ètics, sobretot al principi, quan no hi havia material. El valor del compromís, la responsabilitat... És una situació que no havíem viscut mai. Esperem que no es repeteixi, però, si ho fa, haurem d’estar més preparats per afrontar-la.