5 de març de 2024

“La nostra Junta de Govern va viure la primera pandèmia de la història del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona”, explicava Paola Galbany a l’inici de l’acte, celebrat ahir, 4 de març del 2023. La presidenta recordava que, en aquell moment, “per cada dificultat que resolíem, apareixien de noves”.

L’assemblea del COIB ha aprovat els pressupostos del 2024, la memòria i el tancament econòmic del 2023

L’Assemblea General del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) ha aprovat la memòria d’activitats del 2023 per 99 vots a favor, 24 en contra i 9 abstencions; l’estat de comptes i la liquidació de l’exercici 2023, per 98 vots a favor, 24 en contra i 9 abstencions, i el pressupost del 2024, per 80 vots a favor, 28 en contra i 5 en blanc. La sessió es va celebrar el dia 4 de març, a l’auditori del COIB, on van assistir 141 col·legiades i col·legiats.

L’assemblea va durar més de dues hores i va estar presidida per Paola Galbany, presidenta del COIB, que va donar la benvinguda als assistents i va explicar la dinàmica de la sessió. Durant el discurs inicial, Galbany va fer balanç de l’activitat que ha fet la corporació durant l’any, destacant l’oferta formativa pròpia i externa: “L’any 2023, hem començat a oferir formació a territori amb un èxit notable, sempre amb col·laboració amb les entitats locals, en total, hem posat 80 cursos a disposició de les col·legiades i col·legiats”.

D’entre les accions realitzades durant l’any 2024, Galbany va voler destacar l’aposta per la recerca i l’augment de les ajudes econòmiques perquè les infermeres puguin desenvolupar projectes científics infermers, assisteixin a congressos o publiquin articles a revistes científiques.

Entre altres qüestions, Galbany també va fer referència a com la Junta de Govern va acordar que “tot allò que estigués relacionat amb els temes professionals, s’havia de canalitzar a través del Consell i amb consens i la col·laboració dels 4 col·legis, per tenir més força davant les nostres demandes i propostes. En aquest sentit, hem estat molt units, possiblement com mai s’havia vist abans”.

Més presència pública

Després de la presentació de la presidenta, la secretària de la corporació, Paqui Pavón, va ampliar la informació, repassant l’informe d’activitats del 2023. A continuació, la vicepresidenta del COIB, Maria Romeu, va destacar algunes de les activitats i actes que ha organitzat i/o participat el COIB durant l’any passat.

Tot seguit, el tresorer del COIB, Enric Mateo, va explicar l’estat de comptes i la liquidació de l’exercici 2023, que es va sotmetre a votació. Després de l’aprovació de la memòria del 2023 i l’estat de comptes i la liquidació de l’exercici del mateix any, Mateo va presentar el pressupost 2024, que també es va votar.

Per posar en context, la directora de l’Àrea de Coneixement i Desenvolupament Professional, Glòria Jodar, va donar més informació sobre aquests projectes i va parlar d’altres iniciatives que té previst fer el Col·legi durant els propers mesos.