16 de novembre de 2020

L’asseguradora AMA ofereix aquest servei sense cap cost fins al 31 de març de 2021 a les persones que cursen el darrer any del grau i que s’incorporin als centres assistencials per fer tasques de reforç als centres assistencials durant la crisi sanitària provocada per la pandèmia de covid-19

El COIB posa a disposició dels estudiants de quart curs d’Infermeria que facin tasques d’auxili sanitari una assegurança de responsabilitat civil gratuïta

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) posa a disposició dels estudiants de quart curs d’Infermeria que facin tasques d’auxili sanitari una assegurança de responsabilitat civil. La cobertura l’ha ofert la companyia asseguradora AMA sense cap cost, ni per als estudiants ni per al COIB, i té vigència fins al 31 de març de 2021.

Els estudiants que es trobin en aquesta situació, han d’enviar un missatge a l’adreça de correu electrònic coronavirus@coib.cat, amb les següents dades:

  • Nom i cognoms
  • NIF
  • Domicili complet
  • Telèfon de contacte
  • Adreça electrònica
  • Data de naixement
  • Curs que realitza actualment
  • Centre o Universitat on realitza els seus estudis
  • Contracte de treball o certificat d'empresa

Les dades seran tractades d’acord amb la política de protecció de dades i criteris de privacitat del COIB.

D’acord amb la Resolució del Departament de Salut, SLT/2734/2020, de 30 d’octubre, per la qual s’adopten mesures en matèria de contractació de recursos humans per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19, les entitats proveïdores de serveis sanitaris podran contractar estudiants de grau de professions sanitàries d’últim any de formació. En la descripció del lloc de treball, l’empresa contractant ha de fer constar “Reforç covid-19” i ha d’oferir una retribució equivalent a un resident de primer any de formació. El contracte ha de preveure de forma expressa que les funcions que ha de desenvolupar l'estudiant contractat siguin d'auxili sanitari, i que s'han de desenvolupar en qualitat de suport i sota la supervisió d'una infermera graduada.