23 de gener de 2024

    Arran de les diferents consultes de col·legiades sobre cursos de preparació per a la prova d’avaluació de la competència per accedir a l’especialitat en cures medicoquirúrgiques que hi ha al mercat, s’ha fet una consulta a la Direcció General d’Ordenació Professional (Ministerio de Sanidad).

    L’Especialitat d’Infermeria en cures medicoquirúrgiques segueix en procés de revisió

    La Direcció General d’Ordenació Professional ha emès el següent comunicat:

    “Es manté el projecte de revisar l’actual especialitat d’Infermeria de Cures medicoquirúrgiques i no hi ha cap avançament de moment. D’acord amb el RD 589/2022 del 19 de juliol, requeriríem l’informe del Consejo General de Enfermería de España en cas que es produís qualsevol iniciativa, amb independència de mantenir-vos informats dels treballs previs”

    Per tot això, es recorda que davant de qualsevol dubte en relació a les especialitats o altres temes professionals, podeu contactar amb el COIB per tal d’aclarir possibles dubtes i evitar caure en reclams publicitaris.