29 de març de 2020

El President del Govern va anunciar el 28 de març de 2020 que totes les persones treballadores en activitats no essencials hauran de quedar-se a casa en les pròximes dues setmanes. Aquesta mesura estarà en vigor des del dilluns 30 de març fins al dijous 9 d'abril de 2020. El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers, a l’espera del que es disposi en el decret que reguli les mesures anunciades pel President del Govern de l’Estat Espanyol relatives al confinament de totes les persones no afectes per activitats essencials, anuncia que romandrà amb activitat presencial mínima que garanteixi el compliment de les seves funcions públiques

Comunicat de la Junta de Govern del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona

El Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona és una corporació de dret públic i estructura democràtica, reconeguda i emparada per la Constitució, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la legislació vigent en matèria de col·legis professionals, al qual han de pertànyer totes les infermeres i infermers que, d’acord amb la legislació vigent, exerceixen la professió en qualsevol de les seves modalitats a la província de Barcelona, ja sigui de forma independent o bé al servei de l’Administració central de l’Estat, o de la comunitat autònoma, la local, la institucional, o de qualsevol entitat pública o privada.

En aquest sentit, assumeix dins el seu àmbit territorial totes les competències que la llei li atorga i, independentment d’aquestes, les que d’una manera expressa li delegui l’Administració, a fi d’acomplir les funcions que se li assignen en els seus Estatuts.

El President del Govern va anunciar el 28 de març de 2020 que totes les persones treballadores en activitats no essencials hauran de quedar-se a casa en les pròximes dues setmanes. Aquesta mesura estarà en vigor des del dilluns 30 de març fins al dijous 9 d'abril de 2020.

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, a l’espera del que es disposi en el decret que reguli les mesures anunciades pel President del Govern de l’Estat Espanyol relatives al confinament de totes les persones no afectes per activitats essencials, anuncia que romandrà amb activitat presencial mínima que garanteixi el compliment de les seves funcions públiques.

En el moment actual, el 95% de la plantilla de la corporació realitza activitat de teletreball, quedant un contingent  per atendre presencialment les activitats de tramitació i suport a les infermeres i infermers de la nostra demarcació. D’aquesta manera la major part dels serveis d’atenció a les col·legiades seguiran funcionant en modalitat telefònica o per correu electrònic.
 

  • Horari d’atenció col·legial mentre siguin vigents aquestes mesures:

✅ De dilluns a divendres de 9:00 h - 15:00h.

  • L’espai per a suport i informació per a professionals sobre la crisi sanitària del SARS-CoV-2 a Catalunya mantindrà els seus horaris:

✅ coronavirus@coib.cat
✅ telèfon 649 50 50 52 en horari de 8 a 20h., de dilluns a diumenge.


Demanem de la mateixa manera que les infermeres i infermers, així com els ciutadans contactin amb la nostra corporació per mitjans preferiblement telemàtics contribuint així a les mesures adoptades per les autoritats sanitàries.


La Junta de Govern