2 de febrer de 2021

El Consell de Ministres aprova un decret que permetrà que els treballadors sanitaris afectats puguin seguir cobrant el 100 % del sou mentre estiguin de baixa i que estiguin coberts durant tota la vida per seqüeles de la malaltia. La mesura té caràcter retroactiu.

La covid-19, reconeguda com a malaltia professional per als professionals de la salut

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts, 2 de febrer, un decret que estableix la categoria de malaltia professional entre els professionals dels sectors sanitari i sociosanitari que hagin contret la covid-19 durant l’exercici laboral. La mesura té caràcter retroactiu. Fa mesos que els col·legis d’infermeres i altres corporacions i associacions professionals sanitàries reivindiquen aquesta mesura.

La decisió implica que els professionals de la salut afectats podran seguir cobrant la totalitat del sou mentre estiguin de baixa. El període de cobertura de seqüeles o malalties derivades de la covid-19, per part de la Seguretat Social, abastarà tota la vida dels treballadors.

Aquesta norma es contemplarà des de l’11 de març de 2020, quan l’Organització Mundial de la Salut va declarar l’estat de pandèmia internacional, fins que les autoritats sanitàries aixequin totes les mesures de prevenció adoptades per fer front a la crisi sanitària.

Fins ara, el contagi de covid-19 a la feina entre els professionals de la salut es considerava una contingència professional derivada d’un accident de treball. Això limitava la cobertura a un màxim de cinc anys des del moment en que es produïa el contagi.

Amb el reconeixement de l’origen laboral de la malaltia, als professionals dels centres sanitaris i sociosanitaris ja no els caldrà acreditar el contagi amb un comunicat d'accident de treball.