24 de març de 2021

L’entitat espanyola ha celebrat avui la seva assemblea general ordinària, marcada pels presumptes casos de malversació i corrupció que han aparegut en diversos mitjans de comunicació

El COIB vota en contra de l’informe de gestió i els pressupostos del Consejo General de Enfermería

La presidenta del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), Paola Galbany, ha votat en contra de l’informe de gestió i de la proposta de pressupostos per al 2021 del Consejo General de Enfermería (CGE). Aquesta entitat ha celebrat avui la seva assemblea ordinària, en què han assistit els representants dels col·legis provincials.

La decisió del COIB, que va ser aprovada a la Junta de la corporació, es deu a la manca de transparència del CGE i a la seva negativa a assumir responsabilitats per les greus acusacions de malversació i corrupció que s’han publicat en diversos mitjans de comunicació, així com a les seves accions, que s’han orientat més a satisfer els interessos personals que els del conjunt de la professió infermera.

Des del COIB considerem que els òrgans col·legials s’han de centrar en el creixement de la professió, en l’impuls dels models d’atenció infermera i en la innovació per, en últim terme, donar resposta a les necessitats de salut de la ciutadania, i això no es veu reflectit en l’actuació que ha fet el CGE fins ara ni en els pressupostos que han presentat.

L’Assemblea del CGE ha aprovat per majoria el darrer informe de gestió i el pressupost per al 2021.