12 de febrer de 2020

La Comissió de Dones i la Igualtat de la Intercol·legial, de la que el COIB en forma part, ha presentat l’estudi «Les dones professionals a Catalunya. Situació actual i perspectives de futur». L’estudi aprofundeix en les qüestions d’equitat de gènere dins els col·legis i també en l’exercici professional de les col·legiades.

Un estudi de la Intercol·legial constata que les dones són discriminades laboralment

Amb l’objectiu de comprendre les dificultats que es troben les col·legiades en l’exercici de les seves professions pel que fa a equitat de gènere, l’estudi ha recollit les dades proporcionades pels 64 col·legis que integren la Intercol·legial, però també diversos testimonis sobre les percepcions de les desigualtats.

Les diferents professionals participants, entre les que també hi ha infermeres, han expressat les situacions que sovint es repeteixen en un entorn laboral i que passen per qüestions com el judici sobre l’aparença física, els comentaris poc respectuosos, l’assetjament, el llenguatge sexista, el paternalisme i l’actitud de menysvalorar les seves opinions. 

Aquestes situacions esdevenen en un tipus de segregació horitzontal i vinculada a les condicions desiguals que afecten a la presència i autoritat de les professionals en els llocs de decisió i un clar desequilibri en l’accés als llocs de responsabilitat. Les professionals enquestades han expressat la sensació de gran dificultat per a arribar a càrrecs de responsabilitat, amb estructures molt masculinitzades i que fan que les dones hagin de fer in «doble esforç» per demostrar que son vàlides. L’estudi també evidencia les dificultats per compaginar la vida professional i la personal i familiar.

Pel que fa a la professió infermera, l’estudi recull el fet que la professió estigui estigmatitzada: «Se li dóna una mirada sexualitzada , perquè sempre ha estat assumida per dones» i la sensació que « l’home té més tendència a voler arribar a càrrecs de gestió que la dona». 

En l’àmbit col·legial, un 58% del conjunt de persones col·legiades a les 64 corporacions son dones. Ara bé, dels membres de les juntes de govern, només el 42% son dones i de les 64 juntes col·legials, només 21 estan presidides per deganes. Només 20 dels col·legis tenen una comissió de gènere.

La Comissió  de Dones i la Igualtat de la Intercol·legial proposa tanmateix una sèrie de propostes d’acció per adoptar la perspectiva de gènere tant en el sí dels col·legis com a la societat, en consonància amb el Decàleg per l'Equitat de Gènere en l'Àmbit dels Col·legis Professionals de Catalunya, presentat l'octubre de 2019.

 

Consulta l’estudi «Les dones professionals a Catalunya. Situació actual i perspectives de futur».

 

Fotografia: Ariadna Creus i Àngel García | Banc d'Imatges Infermeres