FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
15 de maig de 2012

    El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) ha mostrat avui la seva la seva preocupació davant l’impacte en el servei de salut de les mesures d’austeritat anunciades per la Generalitat per retallar 1.500 milions d’euros en la despesa pública.

    Les infermeres lamenten que s’assumeixi l’aplicació de les mesures del decret de l’Executiu central, que per primera vegada “fragmenta el caràcter universal i gratuït de la sanitat pública i impacta gravíssimament en la vida de les persones”. La directora de Programes del COIB, Núria Cuxart, ha acusat a la Generalitat de “decebre els ciutadans i els professionals de la salut”, en el moment que admet que les mesures de reducció de la despesa en el sistema sanitari, contemplades en el decret llei del Govern central, “no només li semblen bé i les assumeix, sinó que reconeix que, en bona mesura, ja s’apliquen a Catalunya”, en virtut dels anteriors plans d’ajustament.

    En aquest sentit, el COIB ha denunciat la ineficàcia que les mesures impulsades pel govern central i assumides per l’executiu català, tindran en el control del turisme sanitari, un dels objectius que persegueix el pla de mesures de Generalitat per garantir la sostenibilitat del sistema. Segons Cuxart, és ”perillós i èticament reprovable” que el decret del Govern central “barregi conceptes com turisme sanitari i immigració i pretengui resoldre el problema negant atenció sanitària als immigrants il·legals”. Pel COIB, aquesta normativa no impedirà als ciutadans de la Unió Europea acollir-se a l’excepció legal que actualment els permet operar-se a càrrec de la sanitat pública espanyola. Per afrontar el veritable turisme sanitari, la corporació professional demana habilitar mecanismes que permetin el cobrament de les despeses als països d’origen dels turistes, aspectes que no s’especifiquen en la normativa.

    La corporació professional també ha manifestat la seva inquietud davant de la revisió de la cartera de serveis que assumeix la Generalitat de Catalunya, ja que la seva fragmentació dóna entrada a l’aplicació de mecanismes de copagament per part de l’usuari. El COIB ha tornat a criticar l’aplicació de l’euro per recepta, ja que “no grava a qui més té sinó a qui més ho necessita i li fa pagar els plats trencats d’una decisió que no pren”. A més, suposa “un doble càstig per a Catalunya perquè ara a aquest copagament se li afegeixen les aportacions previstes en el nou model estatal”. Les infermeres de Barcelona han rebut positivament la proposta de la Generalitat de derivar les estades de llarga durada d’hospitals d’alt nivell a centres sociosanitaris. “És una bona notícia que finalment l’administració aposti per coordinar millor els àmbits social i de la salut per donar una millor atenció al ciutadà”, han dit. Un decret “poc seriós i oportunista” Núria Cuxart ha qualificat la norma estatal com un “autèntic nyap, un decret poc seriós i oportunista”, després que avui s’hagin publicat al Butlletí Oficial de l’Estat un plec de cinc pàgines amb esmenes i correccions a un text aprovat fa menys d’un mes. El COIB assegura que s’aprofita la conjuntura per dur a terme reformes que no tenen res a veure amb la recerca de la sostenibilitat del sistema de salut, com les àrees de capacitació professional o el desenvolupament de la formació sanitària especialitzada.Per aquest motiu, el Col·legi professional ha fet un estudi detallat del decret analitzant-ne l’impacte sobre la professió infermera i anirà especificant les futures accions que es duran a terme.