FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
23 d’octubre de 2013

    El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) ha acusat avui al Govern central de “deslleialtat” per “incomplir les regles del joc” amb el col·lectiu infermer arran del conflicte obert pel contingut de la prova que el passat cap de setmana es va convocar a Madrid per obtenir el títol d’especialista en infermeria geriàtrica per la via excepcional.

    El contingut de l’examen ha causat disconformitat i malestar entre les infermeres que s’hi van presentar. La directora de Programes del COIB, Núria Cuxart, ha mostrat la seva “desolació i sorpresa” perquè la prova era “molt esperada pel col·lectiu”, perquè “suposava normalitzar la situació de milers d’infermeres, amb una llarga experiència i alt nivell de formació en l’àmbit geriàtric, que accedien a aquest examen per obtenir la titulació de l’especialitat”.

    “El contingut només és una part molt ínfima del programa publicat a l’Ordre SAS/3225/2009, de 13 de novembre, per la qual s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat d’infermeria geriàtrica”, i, “a més no té res a veure amb el que és la realitat del dia a dia de les infermeres que treballen en l’àmbit geriàtric”, ha afegit. Segons Cuxart, el Govern “incompleix les pròpies regles de joc pactades i aprovades en aquesta mateixa ordre on es compromet clarament que: el cuestionario de preguntas se estructurará con el grado de discriminación y dificultad que se corresponda con el buen hacer profesional de un Enfermero Especialista de Enfermería Geriátrica en su práctica habitual, de acuerdo con el correspondiente programa formativo”.

    El COIB, en una carta escrita, ha demanat al Ministeri d’Educació, Ciència i Esport que resolgui immediatament aquesta situació, que ja ha generat més d’un centenar de queixes d’infermeres i infermers que fins avui s’han adreçat a la corporació professional. Després d’haver analitzat les preguntes de l’examen, el COIB ha elaborat una presa de posició en la qual adverteix que les preguntes incloses exclouen clarament infermeres geriàtriques amb un alt grau de formació i experiència demostrada que cuiden, acompanyen i donen resposta, de manera integral, a les necessitats de persones grans. “Una vegada més, una decisió del Govern central acaba castigant aquells col·lectius més vulnerables, en aquest cas les persones en situació de dependència i els professionals que en tenen cura”, ha assegurat Cuxart. “No pot ser que infermeres absolutament formades i preparades no puguin estar al servei d’aquests ciutadans”.

    En la seva presa de posició, el COIB reclama que es clarifiqui quins professionals han elaborat el contingut de la prova i recorda l’espera que el col·lectiu ha hagut de patir fins arribar a aquest moment. Des de 1987 que es publica el Reial Decret 992/1987 de 3 de juliol que reconeix set especialitats per a la professió infermera, va caldre esperar fins l’any 2005 la publicació del Reial Decret 450/2005 de 22 d’abril on es regulava les actuals 7 especialitats infermeres. Tot i així, no és fins l’Ordre SAS/3225/2009, de 13 de novembre, que s’aprova i publica el programa formatiu de l’especialitat d’infermeria geriàtrica. “Vint i sis anys d’espera des del primer Reial Decret, 8 des de l’aprovació de les especialitats o 4 des de l’aprovació del programa formatiu, que hauria de suposar una oportunitat de reconeixement i normalització professional per a totes les infermeres que hi participen, mereixen –com a mínim- més cura”, segons el COIB.