FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
19 de juliol de 2018

El COIB ha superat sense cap incidència la revisió de les certificacions de la ISO 9001:2015, la norma sobre gestió de la qualitat en el funcionament de la corporació, i la de la ISO 14001:2015, la norma sobre gestió ambiental que ajuda al col·legi a fer una gestió eficaç, reduint l’impacte dels riscos mediambientals derivats de l’activitat i ajudant a tenir un creixement sostenible.

El Col·legi supera amb èxit les revisions de la certificació del seu Sistema de gestió de la qualitat

L’auditoria de revisió del Sistema de gestió de la qualitat del COIB realitzada per Bureau Veritas, ha subratllat l’alt grau d’acompliment dels requisits legals que apliquen a l’organització i en general, la conformitat del Sistema amb els requisits de la norma. El Sistema de gestió de la qualitat implementat al COIB forma part del pla de Bon Govern i de millora contínua de la corporació, tant pel que fa a garantir la qualitat dels serveis que el Col·legi ofereix a les col·legiades com per assegurar actuacions que facin del COIB una organització sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

A l’auditoria s’han destacat com a punts forts l’elaboració, gestió i seguiment del Pla de Formació pels treballadors i treballadores del COIB, així com la gestió feta des de la Direcció en aspectes de Qualitat com són l’avaluació del context de la corporació i la gestió del risc. Aquesta feina permet planificar eficientment la gestió establint objectius, recursos, calendari, mesures i fent-ne el seu seguiment.