FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
16 de juliol de 2018

La Comissió d’Avaluació d’Infermeres Infectades per Virus Transmissibles per Sang (CAIIV) del COIB inaugura un espai de publicacions amb recomanacions davant les malalties infecciones transmissibles en format de casos pràctics. Uns materials de periodicitat trimestral al voltant de diferents situacions de la pràctica quotidiana que pretenen resoldre els dubtes que poden tenir les infermeres i els infermers que tenen malalties de virus transmissibles per sang.

Noves publicacions de casos pràctics infermers: com actuar davant les malalties infeccioses transmissibles

Casos pràctics: Recomanacions davant les malalties infeccioses transmissibles és el nom d’una nova sèrie de petites publicacions periòdiques promogudes per la Comissió d’Avaluació d’Infermeres Infectades per Virus Transmissibles per Sang (CAIIV) en format casos pràctics.

Aquests nous materials escrits pretenen resoldre possibles dubtes a partir de casos infermers i s’estructuren en tres parts: la descripció del cas, la seva anàlisi realitzada per una infermera i un recull respostes entorn del cas de manera que serveixin per aclarir els possibles dubtes.

En la primera entrega de casos, els primers plantejats són els següents:

La Comissió planteja una situació en què una estudiant d’infermeria portadora de virus de la Immunodeficiència Humana adquirida (VIH) i del virus de l’hepatitis B o C es planteja si la seva condició afectarà el seu futur acadèmic i professional i amb quines restriccions podrà exercir com a infermera. El cas explica quin és l’escenari amb què es troba i quines consideracions ha de tenir en compte.

Aquest cas es planteja una situació on una infermera de quiròfan que ha rebut recentment una intervenció de correcció de miopia als ulls rep de forma accidental una esquitxada de líquid serós a l’ull en el transcurs d’una intervenció. El text planteja si la situació amb la qual es troba la infermera pot generar-li una infecció i com cal actuar per minimitzar-ne les conseqüències.