Catalunya

Andalusia

  • Oferta d’Ocupació Pública del Servei Andalús de Salut per a cobrir places d’infermera

La Comunitat Autònoma d’Andalusia ha obert una convocatòria en fase de concurs-oposició per cobrir 1138 places d’infermera. Es poden presentar les sol·licituds fins a les 24.00 hores del 26 d’octubre del 2016.

Les sol·licituds s’han d’omplir obligatòriament des de la web del portal del ciutadà del Sistema Andalús de Salut. A les bases de la convocatòria hi ha les instruccions per omplir correctament aquesta instància i també estan explicades a la mateixa web.

La documentació es pot entregar al Registre de la Delegació del Govern a Barcelona (Bergara,12). L’horari d’atenció és de dilluns a divendres de 9 a 17:30h i  dissabtes de 9 a 14h.
També es pot entregar a una oficina de correus, mitjançant correu administratiu. En aquest cas cal portar la sol·licitud en un sobre obert per que la instància sigui datada i segellada per el personal de Correus abans de ser certificada.

Per accedir a la sol·licitud us heu de crear prèviament un compte a la web del Servei Andalús de Salut.

Bases de la convocatòria