FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
29 de juny de 2017

Aquesta iniciativa suposa el compromís  del COIB per desenvolupar un Pla d’Acció amb diferents activitats que promoguin les bones pràctiques ambientals i socials cap a la ciutat i que impliquin a les col·legiades.

El COIB s’adhereix a la Xarxa Barcelona Sostenible amb beneficis fiscals per les col·legiades que el subscriguin abans dels 31 de juliol

La participació del COIB en el programa ha inclòs la signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat i l’elaboració del Pla d'Acció del COIB.

Aquesta iniciativa proporciona també a les infermeres col·legiades que treballen en exercici lliure l'oportunitat d’adquirir el compromís de realitzar accions sostenibles relacionades amb els seus negocis i beneficiar-se així d’un benefici fiscal del 10% de reducció de la taxa de residus de la ciutat de Barcelona. 

La sol·licitud es pot fer a través d’un formulari d’adhesió en el que, a banda de les dades identicadores del seu negoci, els interessats han d’indicar quina de les actuacions proposades pel COIB duran a terme: reducció i gestió de residus, consum responsable, estalvi energètic o participació en jornades i activitats del COIB orientades a promocionar ecosistemes saludables. La data límit per poder fer aquesta sol·licitud és el dia 31 de juliol de 2017. 

La Xarxa Barcelona + Sostenible és una xarxa d'organitzacions que assumeixen la seva coresponsabilitat en la construcció d'una Barcelona més sostenible i es comprometen a contribuir-hi, cadascuna des del seu àmbit. Hi participen en la xarxa empreses, associacions, universitats, emprenedors, col·legis professionals i altres col·lectius.