FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
8 de juliol de 2013
  El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat avui la resolució sobre l’aprovació del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya (CCIC), formada pels quatre col·legis professionals, que estableix, de manera consensuada, les directius per a l’exercici de les actuacions infermeres en l’anomenada gestió de la demanda. 
   
  El document, aprovat el passat 19 de juny pel Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya i la resolució del qual es va publicar el passat 8 de juliol al DOGC, és fruït d’un procés d’autoregulació professional de les infermeres catalanes endegat el 2011 pel Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), amb la col·laboració de la resta de col·legis d’infermeres o amb l’Associació Catalana d’Infermeria Familiar i Comunitària (AIFiCC).
   
  Aquest informe, que inclou 14 articles, estableix, entre d’altres qüestions, que la gestió infermera de la demanda és la resposta que “dóna la infermera, des del seu àmbit competencial, a una persona que planteja una demanda relacionada amb la salut, la qual requereix una resolució immediata i preferent”.
   
  El document recorda que la infermera gestiona la demanda “idenficant problemes, situacions de vida o salut, desenvolupant tasques d’assessorament i educació a la persona i actuant, sobre dades objectives i subjectives, mesurant-les, valorant-les i identificant les posibles causes i resolent o derivant la persona a un altre professional o dispositiu”.
   
  Responsabilitat indel·legable
   
  Entre d’altres aspectes, s’especifica que la identificació de la resposta de la persona per fer front a una situació de salut correspon a la infermera i es recomana l’ús de guies, procediments i protocols per prendre les millors decisions, disminuir la variabilitat de la pràctica clínica i garantir la seguretat de les persones.
   
  L’acord, que distingeix clarament la gestió de la demanda del triatge, defensa la valoració, el diagnòstic i el tractament infermer com a parts “intrínseques de la funció de qualsevol professional de la salut”.
   
  També s’insisteix que l’actuació de cada professional s’ha d’adequar al seu àmbit de competència. Per aquest motiu, “cada professional ostenta la responsabilitat dels seus actes, de manera personal i intransferible i, per tant, indelegable” i, per això, “els gestors d’una entitat sanitària no poden assumir la responsabilitat dels professionals que presten els seus serveis si allò que se’ls demana vulnera la llei”, segons el text. 
   
  El camí d’autorregulació professional endegat pel COIB
   
  L’embrió que ha donat lloc a l’acord aprovat pel CCIC, el va constituir el grup de treball coordinat i impulsat l’any 2011 pel COIB i que va estar format per representants de col·legis, societats científiques com l’AIFiCC, empreses sanitàries i infermeres expertes. L’objectiu era elaborar un text consensuat pel màxim de professionals possible i que tingués en compte tots els àmbits d’actuació de la professió.
   
  La finalitat d’aquesta experiència era garantir el lideratge infermer en la regulació d’aquesta pràctica professional, però també assentar les bases d’un procés d’autoregulació que fos aplicable a d’altres competències i àmbits professionals. “Ha estat una tasca complexa, però hem obert un camí que servirà posar en marxa nous processos d’autoregulació de la professió”, ha assegurat la directora de Programes del COIB, Núria Cuxart.
   
  Després de la publicació d’aquest document començarà el procés per desenvolupar la part operativa d’aquesta regulació. Així, després de definir, de manera consensuada amb tots els implicats, què és la gesió de la demanda, “encetarem una segona volta, per establir qui, com, on i quan s’ha d’aplicar”, segons Cuxart.
   
  Durant el proper mes de setembre, el COIB organitzarà una jornada oberta a totes les infermeres i infermers per donar a conèixer tots els punts d’aquest document i poder analitzar-lo conjuntament.
   
   
   
  Fes clic aquí per accedir a la publicació de la resolució per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya per la qual s’estableixen directius per a l’exercici de les actuacions infermeres en l’anomenada gestió de la demanda.
   
  Fes clic aquí per accedir a l’informe aprovat pel Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya amb data 19 de juny de 2013
   

  Informacions relacionades 
   
  Les infermeres reben de bon grat l’acord per regular la gestió de la demanda (27/2/2013)