FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
16 d’octubre de 2014
  L’objectiu d’aquesta Comissió, que es reunirà setmanalment mentre duri l’actual situació de crisi al voltant de l’Ebola, és recollir les opinions i el coneixement de les diferents infermeres expertes i fer-les arribar al Comitè d'anàlisi i seguiment de l'Ebola a Catalunya de l’Agència de Salut Pública. 

   

   

  El propòsit del COIB és donar veu a les infermeres i infermers en tant que professionals sanitaris directament implicats en l’atenció dels possibles afectats, per canalitzar els dubtes, preocupacions i inquietuds en la detecció, cura i acompanyament de possibles nous casos d’Ebola. També per fer arribar les propostes tècniques i organitzatives que puguin ajudar a la millor gestió d’aquesta crisi.

   

  A més de les infermeres expertes i dels representats del COIB, hi participaran representants d’associacions d’infermeres dels àmbits de la professió infermera que implica l’Ebola.

   

  Cal recordar que el Comitè d'anàlisi i de seguiment, creat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya, té la responsabilitat d’establir mecanismes clars i directes, entre l’autoritat sanitària catalana i els professionals de la salut, per garantir que aquests últims disposen de la formació, l’entrenament i el material adequat per protegir-se del contagi del virus, així com unes mesures organitzatives comunes que ajudin a afavorir la disminució del riscos entre la població, i entre els mateixos professionals.

   

  Així mateix, el Col·legi insta a totes les infermeres a que facin arribar els suggeriments i dubtes que els puguin sorgir sobre els protocols d’acció davant l’Ebola, o altres aspectes relacionats. Per fer-ho poden adreçar-se a la seu col·legial, al telèfon d’atenció 900 705 705 o al correu electrònic info@coib.cat.

   

  Documents relacionats 

  Procediment d'actuació davant de casos sospitosos d'Ebola. Actualitzat a dia 15 d'octubre de 2014