FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
16 d’abril de 2018

Amb l’objectiu de promoure la publicació d’articles en accés obert en revistes indexades amb factor d’impacte elevat, el COIB posa a disposició una bossa d’ajuts per a les col·legiades i col·legiats que en siguin els autors principals. La convocatòria del 2018 restarà oberta fins a finalitzar el finançament establert, que és de 16.000 euros.

El COIB convoca ajuts per a la publicació d’articles en revistes científiques d’accés obert

La convocatòria d’enguany, les bases de la qual es poden consultar a l’àrea de recerca, indica els requisits necessaris per poder demanar aquesta ajuda i que passen per estar al corrent de la col·legiació i ser-ne el l’autor/a principal. L’article presentat ha d’estar acceptat per a publicació en una revista científica indexada al Journal Citation Reports (JCR) que estigui inclosa en el Quartil 1 o Quartil 2. Per valorar la posició de la revista en el JCR s’ha d’utilitzar la data d’acceptació de l’article i la darrera versió publicada per part de JCR. La data de publicació de l’article en accés obert ha de ser durant l’any 2018 i del total d’autors/es de la publicació, el 75 % hauran de ser infermers/es.

La sol·licitud només es podrà fer quan el manuscrit hagi estat acceptat per la revista i omplint el model de sol·licitud habilitat a tal efecte.

El COIB, des de la seva àrea de recerca o des de la seva fundació, Fundació Infermeria i societat, destina recursos a fomentar i potenciar l’augment de la qualitat i la quantitat d’estudis de recerca infermera que fonamentin les cures basades en l’evidència realitzades a les persones.

Accedeix a tota la informació sobre aquests ajuts

Imatge de la notícia - Designed by Freepik