Què haig de fer?

Per poder continuar navegant per l'àrea personal de la web del COIB cal que:

 • Llegeixis i acceptis el document de 'Política de protecció de dades de caràcter personal'.
 • Autoritzis o deneguis la cessió de les teves dades a tercers en diferents supòsits.

Nova política de protecció de dades de caràcter personal

En aplicació del nou Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (en endavant RGPD), aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig, t’informem sobre el tractament de les teves dades de caràcter personal.

El present document té com a objectiu facilitar la informació sobre com es recullen, tracten i protegeixen les teves dades de caràcter personal. La informació que apareix en primer lloc és aquest quadre en el que queda sintetitzada en una primera capa la informació més rellevant. La informació ampliada i detallada s’ofereix més endavant en una segona capa i també la trobaràs a www.coib.cat.

Informació bàsica sobre protecció de dades
Responsable del tractament Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona. (+info a continuació)
Finalitat tractamentGestió alta col·legial, control exercici professional, registre col·legiats, funcions previstes als Estatuts. (+info a continuació)
LegitimacióLlei 7/2006, Llei 44/2006, consentiment. (+info a continuació)
DestinatarisRegistre de Professionals Sanitaris, altres corporacions quan s’estableixi legalment. (+info a continuació)
DretsAccés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició. (+info a cont.)
Contacte DPDdpd@coib.cat
Informació addicionalPots consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a continuació o a la web del COIB.

Si vols rebre o continuar rebent informació de productes i serveis de valor afegit d’interès professional i no professional, per via electrònica o altres mitjans, ens has de facilitar el teu consentiment per a cedir les teves dades identificatives (nom, cognoms, adreça, e-mail i telèfon) a les empreses, organitzacions i entitats que col·laboren amb el COIB, amb la finalitat que et puguin informar dels seus productes i serveis bé directament o per part del COIB.

Autoritzo
Cal que seleccionis SI o NO en totes les categories.
Vacances, viatges i oci (hotels, agències, cinemes, parcs temàtics...)
Si No
Formació
Si No
Alimentació (restaurants, supermercats,...)
Si No
Perfumeria, cosmètica i moda
Si No
Tecnologia, multimèdia i motor
Si No
Cura personal, salut i esport (gimnasos, dietètica, òptiques,...)
Si No
Entitats financeres i assegurances
Si No
Solidaritat
Si No
Llar i regal (electrodomèstics, mobles,...)
Si No
Fundació Infermeria i Societat (activitats, cursos, esdeveniments, premis i projectes)
Si No

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

Identitat: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB)
Adreça: Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona
Telèfon: 93 212 81 80
Adreça electrònica: info@coib.cat
Delegat de protecció de dades:Jordi Verdaguer López
Contacte DPD: dpd@coib.cat

Amb quina finalitat tractem les teves dades personals?

El COIB tracta les dades personals que ens facilitis amb la finalitat de dur a terme les funcions pròpies atribuïdes per la Llei 7/2006, de 31 de maig, d’exercici de professions titulades i col·legis professionals, així com les que s’estableixen a l’article 4 dels Estatuts de la corporació (Resolució. JUS/2408/2009, de 21 d’agost, DOGC número 5460, de 8/9/2009), a més de la normativa sectorial de sanitat.

És a dir, gestionar la col·legiació, elaborar i mantenir el registre de col·legiades i col·legiats, garantir el compliment de la bona pràctica professional i de les obligacions deontològiques de la professió, l’ordenació, la representació i la defensa dels interessos professionals de les seves col·legiades i col·legiats i vetllar perquè l’activitat professional s’adeqüi a l’interès públic general i tot el que afecti la salut.

El COIB no efectua tractaments de dades que suposin l’adopció de decisions automatitzades ni tampoc l’elaboració de perfils.

D’acord amb la normativa vigent, són d’accés públic les dades de nom i cognoms, número de col·legiat, especialitat, adreça professional, telèfon, correu electrònic i any d’incorporació.

Pots oposar-te a què les teves dades públiques que apareguin a la web col·legial siguin utilitzades amb finalitats comercials comunicant-ho al COIB.

Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades personals?

La base legal pel tractament de les teves dades és la Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals i la Llei 44/2006, de 21 de novembre, d’ordenació de les professions sanitàries, de les que es deriva l’obligatorietat de la col·legiació per a l’exercici de la professió infermera, així com les funcions del Col·legi en l’ordenació de la professió, el seu exercici, defensa i representació.

La negativa a facilitar les dades personals comportarà la impossibilitat de col·legiar-se a la corporació.

Per a finalitats diferents de les expressades basades en el teu consentiment, com per exemple rebre publicitat sobre productes i serveis de valor afegit, sempre et demanarem el teu consentiment previ que podràs revocar en qualsevol moment.

A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les dades són cedides al Registre de Professionals Sanitaris depenent del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així com a d’altres corporacions i organismes públics, quan així s’estableixi legalment.

El COIB no transfereix les teves dades personals a un tercer país o organització internacional, ni està previst. Arribat el cas, seràs informat prèviament de la transferència i de les condicions de la mateixa, i en particular, l’existència o manca d’una decisió d’adequació de la comissió respecte del tercer país o organització internacional.

Quant temps conservarem les teves dades?

Les teves dades es conservaran des de la data de la col·legiació i a partir de la baixa de col·legiat, durant tot el termini que preveu la normativa aplicable, entre d’altres, la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents i la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Quins són els teus drets?

 • Accés: Tens dret a conèixer si al COIB estem tractant les teves dades personals i a accedir a les mateixes.
 • Rectificació: Pots sol·licitar la modificació de les dades inexactes.
 • Supressió: Pots sol·licitar l’eliminació de les teves dades personals.
 • Limitació: En determinades circumstàncies previstes a l’article 18 del RGPD, pots sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades: quan es comprovi la impugnació de l’exactitud de les dades; quan el tractament és lícit però t’oposis a la supressió de les teves dades; quan el COIB no necessiti el tractament de les teves dades però tu les necessitis per a la defensa de reclamacions; quan t’hagis oposat al tractament de les teves dades pel compliment d’una missió d’interès públic o satisfacció d’un interès legítim, mentre verifiquem si els motius legítims pel tractament prevalen sobre els teus.
 • Oposició: Pots oposar-te al tractament de les teves dades.
 • Portabilitat: Pots rebre, en format electrònic, les dades personals que ens hagis facilitat i transmetre’ls a un altre responsable.
 • Retirar el consentiment: quan la licitud del tractament es basi en haver obtingut el teu consentiment, podràs retirar-lo en qualsevol moment.

Com pots exercir aquests drets?

Mitjançant un escrit adreçat al Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Carrer Pujades, 350, 08019 de Barcelona, a l’atenció del delegat de protecció de dades o bé, per correu electrònic a l’adreça dpd@coib.cat.

Per exercir els teus drets acompanya a la teva sol·licitud una còpia del dni o document acreditatiu de la teva identitat. L’exercici dels teus drets és gratuït.

Quines vies de reclamació hi ha?

Si consideres que el tractament de les teves dades personals vulnera la normativa pots contactar o presentar una reclamació a:

 • el delegat de protecció de dades dpd@coib.cat; o,
 • davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seva adreça postal: C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a, C.P. 08008 Barcelona, http://apdcat.gencat.cat/ca/inici

He llegit i accepto la 'Política de protecció de dades de caràcter personal'
Cal acceptar la política de protecció de dades
Processant ...
Les teves preferències han estat guardades correctament.
Recorda que les pots rectificar en qualsevol moment des de la fitxa col·legial de l'àrea personal de la web.
Hi ha hagut un problema processant les dades. Torna-ho a provar més tard.
FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
Infermeria geriàtrica

Ester López Luna

Vocal d'Infermeria geriàtrica de la Junta de Govern
Diplomada en Infermeria. Especialista en geriatria. Postgrau en geriatria. Postgrau en Atenció Sociosanitària. Màster en Gestió i administració de cures d’Infermeria a la EUI Sta. Madrona. Màster oficial en cures pal·liatives a l’ICO.
 Ha iniciat formació en Cooperació internacional i col·labora activament amb la ONG Amigos de Silva a Etiòpia.
Ha treballat durant 10 anys com a infermera assistencial a la Residència la Creueta a Sabadell i posteriorment al Centre Sociosanitari Güell de Barcelona. Els últims 7 anys  esta desenvolupant tasques de gestió al Centre Sociosanitari Mutuamguell.
Ha presentat comunicacions i pòsters en nombroses jornades i congressos i ha participat activament en projectes de investigació de la empresa Mutuam.
Les seves principals línies de treball s’han centrat en l’atenció sociosanitària, geriatria i actualment en les cures pal·liatives i la cooperació internacional.
Actualment és coordinadora d’ infermeria al Centre Sociosanitari MutuamGüell.
Col·labora amb les E.U.I de St. Pau, Vall d’Hebron, UIC i Blanquerna com a infermera referent de pràctiques pregrau d’infermeres al seu propi centre de treball, així com a referent dels estudiants de pràctiques de Tècnics en Atenció Sociosanitària als instituts CES i Miquel Tarradell.
Col·labora amb l’Institut de l’Envelliment i amb altres entitats Sociosanitàries.
Infermeria geriàtrica

Mireia Filip Ayala

Membre de la Vocalia d'Infermeria geriàtrica

Diplomada en Infermeria. Especialista en geriatria. Postgrau en Cures Pal·liatives a l'ICO.

Ha treballat en projectes de formació per a treballadores familiars i tècnics d'atenció sociosanitària. També ha participat en les sessions de suport per a la preparació de l'examen per a l'obtenció del títol d'especialista en infermeria geriàtrica impartit al COIB.

Les seves línies de treball són la geriatria i les cures pal·liatives.

Elvira Hernández Martínez-Esparza

Membre de la Vocalia d'Infermeria geriàtrica
Diplomada en Infermeria per la Universitat de Cantabria (UC), Especialista en Infermeria Geriàtrica. Doctora en Ciències de la Salut per la Universitat d’Alacant en la Línia d’Investigació d’Epidemiologia, prevenció i tractament de Ferides Cròniques. Màster Interuniversitari en l’Estudi i tractament del dolor.
 

Ha treballat durant onze anys com a infermera assistencial a la Residència Geriàtrica Los Robles a Mortera (Cantabria) i durant cinc anys als equips d’Atenció Residencial (EAR) del Grup-Mutuam a Barcelona. Professora Associada d’Infermeria Geriàtrica de la Universitat de Cantabria del 2004 al 2008 i del 2013 al 2014 a l’Escola Superior de Ciències de la Salut, Tecnocampus Mataró-Maresme.

Autora de 3 llibres i co-autora en 2 capítols relacionats amb ferides cròniques. Ha publicat 6 articles i ha col·laborat en més de 70 congressos nacionals i internacionals relacionats amb geriatria i ferides cròniques.

De de 2014, treballa com a professora a temps complert a l’Escola Universitària d’Infermeria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i és la Coordinadora del Màster en Infermeria Geriàtrica i Gerontològica d’aquesta escola. Col·labora al "Máster Oficial en gestión integral e investigación en los cuidados de las heridas crónicas" i a "Experto en Cuidados y Heridas" de la Universitat de Cantabria.

Núria Mateu Olivé 

Membre de la Vocalia d'Infermeria geriàtrica

Diplomada universitària en infermeria per l´Escola Universitària d´Infermeria Nostra Senyora del Mar.

Màster en Infermeria Geriàtrica i Gerontològica de l´Escola Universitària d´Infermeria de l´Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Postgrau en Infermeria Comunitària per l´Escola Universitària d´Infermeria de la Vall d’Hebron.

Postgrau d´Infermeria en medicina general i especialitats per l´Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia Blanquerna.

Membre del comitè organitzador de la Jornada d’Infermeria de la Delegació del Vallès Oriental del COIB.

Membre de la vocalia d’infermeria del Vallès Oriental de l´Acadèmia de ciències mèdiques de Catalunya i les Balears.

Membre de la comissió d’UPP i ferides cròniques de l´Hospital de Granollers.

Membre de la comissió de Disfàgia de l´Hospital de Granollers.

Forma part del grup de treball d´atenció a les ferides cròniques de l’HGG, Atenció Primària Vallès Oriental, Baix Vallès i Baix Montseny.

Docent en les pràctiques hospitalàries d´alumnes de Grau d´infermeria a la UGA, docent al curs de Maneig de la Disfàgia de l´HGG, docent en prevenció de les UPP pel mateix centre i docent en la prova pilot del Projecte Educa´m de la UGA.

Ha treballat com a infermera assistencial des del 1991 fins el 2009 al servei de medicina interna de l´Hospital General de Granollers, i a partir d´aquesta data a la Unitat de Geriatria d´Aguts del mateix centre.

Des del 2010 fins l´actualitat és Coordinadora Assistencial de la Unitat de Geriatria d’Aguts de l’Hospital General de Granollers.

Ponent en diferents congressos estatals en relació a la qualitat en geriatria i el Projecte Educa´m.

Imma Mundet Riera

Membre de la Vocalia d'Infermeria geriàtrica

Diplomada en Infermeria per la Universitat de Navarra (UNAV), Especialista en Infermeria Geriàtrica.

Ha treballat durant deu anys com a infermera assistencial a la Residència Geriàtrica Los Robles a Mortera (Cantàbria) i des del 2012 està als equips d’Atenció Residencial (EAR) del Grup-Mutuam a Barcelona.

“Experta en el Cuidado de las Úlceras por Presión y Heridas Crónicas” per la GNEAUPP.

Ha publicat un article a la Revista Gerokomos i ha col·laborat en el contingut sobre salut de pàgines web. També ha comunicat en més de 30 congressos nacionals relacionats amb geriatria i ferides cròniques.

Col·labora als tallers de “Cures avançades d'infermeria en la prevenció i el tractament de les ferdes cròniques" per la EUI-Sant Pau.

Infermeria geriàtrica

Noemí Sech Macias

Membre de la Vocalia d'Infermeria geriàtrica

Diplomada en Infermeria. Especialista en geriatria. Postgrau en geriatria.

Ha treballat com a infermera assistencial a centres psiquiàtrics i a residències de gent gran.

Els darrers 12 anys ha realitzat tasques de gestió a la residencia Mutuam Diagonal.

S’ha format en els darrers anys en temes relacionats amb la qualitat asistencial. I va conduir el projecte de certificació per a ISO 9001 al centre Mutuam Diagonal.

Actualment és Coordinadora d’infermeria al centre residencial Mutuam Collserola

Les seves principals línies de treball s’han centrat en l’atenció sociosanitària i la geriatria. 

Ainhoa Torné Busquets

Membre de la Vocalia d'Infermeria geriàtrica
Diplomada en Infermeria. Especialista en geriatria. Postgrau en geriatria a l’EUI de Sant Pau. Màster en Gestió i administració de cures d’Infermeria a l’EUI Sta. Madrona.
Ha treballat durant 10 anys com a infermera assistencial al Centre Sociosanitari Güell de Barcelona, compaginant-ho amb tasques de supervisió. Els últims 4 anys està desenvolupant tasques de gestió en els equips d’Atenció a Residències EAR de Mutuam.
Actualment és coordinadora d’infermeria dels Equips EAR de Mutuam.
Ha presentat comunicacions i pòsters en nombroses jornades i congressos i ha participat activament en projectes d’investigació de la empresa Mutuam.
Les seves principals línies de treball s’han centrat en l’atenció sociosanitària i de geriatria.
Col·labora amb les Escoles Universitàries d’Infermeria de la Vall d’Hebron i de Sant Pau com a infermera referent de pràctiques pregrau i màster d’infermeres al seu propi centre de treball.
Infermeria geriàtrica

José Miquel Perea Garcia

Membre de la Vocalia d'Infermeria geriàtrica

Diplomat en Infermeria per la Universitat de Girona. Especialista en Infermeria geriàtrica. Llicenciat en Documentació per la UOC.

Postgrau en Atenció Prehospitalària Urgent per la UB. Postgrau en Direcció i gestió de centres residencials i altres recursos gerontològics per la UB.

Treballa actualment i des de 2002 com a infermer assistencial al Servei sociosanitari i d’urgències de l'Hospital de Sant Celoni.

Ha treballat com a responsable higiènic sanitari al Centre de Dia les Teixidores de Cardedeu.

També ha col·laborat com a docent per la Fundació Pere Tarrés i Map Serveis en cursos d'auxiliar de geriatria i atenció sociosanitària.

És membre de la junta de l'Associació Neurològica Baix Montseny.

Col·labora en l'organització de les Jornades d'Infermeria del COIB al Vallès Oriental, on també ha presentat diverses comunicacions.

Vanessa Silva González

Suport administratiu de Vocalies