FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
20 de setembre de 2016

El COIB posa en marxa l’IDIC, un espai des del que s’impulsarà i es promourà l’emprenedoria, la innovació infermera, l’assessoria clínica, la consultoria d’empresa i l’aprenentatge de noves competències claus que permetin a les infermeres i infermers de Barcelona interessats desenvolupar projectes professionals, empresarials i d’innovació viables.

Neix el Centre d’Innovació i Desenvolupament Infermer (IDIC) del COIB, un espai de foment de l’emprenedoria, la innovació i el creixement infermer

El Centre d’Innovació i Desenvolupament Infermer (IDIC) del COIB neix per a respondre a la necessitat d’afavorir un canvi cultural dins la pròpia professió: facilitar les eines, els coneixements i els recursos que facin avançar les infermeres de Barcelona cap a nous camps laborals i d’aportació de solucions innovadores en l’entorn sanitari, empresarial i social.

Les infermeres i infermers, pel seu perfil de coneixements i competències i per la seva visió holística i integradora, es troben en una posició privilegiada per a tenir un rol rellevant pel que fa a la innovació, la consultoria i l’emprenedoria. Sovint, però, cal saber com fer-ho, com arribar i qui ens pot acompanyar en aquest camí.

L’IDIC, sota la direcció de Sol Muñoz i Moreno, infermera innovadora, consultora d’empresa i assessora de salut i de projectes formatius i emprenedors, posarà les bases necessàries per afavorir que aquest canvi cultural permeti que les possibilitats professionals, laborals i creatives de les infermeres i infermers de Barcelona avancin com una realitat indiscutible. Per a aconseguir-ho, l’IDIC posarà en marxa tres programes de gran abast.

El programa IDIC-Innov’Acció té com a finalitat que les col·legiades i col·legiats puguin desenvolupar al màxim les seves capacitats de creació d’empresa, mitjançant programes de formació, mentoring, tutorització i prototipatge de projectes emprenedors, i les seves capacitats innovadores en grups de treball que generen innovació infermera organitzats en xarxes “i-Talent” per impulsar i interconnectar tot el talent infermer. Aquest programa també interacciona i rendibilitza  la resta de serveis que ofereix la corporació, com per exemple la borsa de treball, el Servei de Biblioteca i Documentació, l’àrea de recerca i qualitat o l'expertesa dels professionals que en formen part de les assessories, amb l'objectiu d’emprendre o d'innovar en diferents aspectes relacionats amb la infermeria. En aquest sentit, l’IDIC ha habilitat un viver d’emprenedoria i innovació infermera a la planta baixa de la seu corporativa i que en breu s’activarà per acollir sessions de treball i networking i esdevenir el nucli d’intercanvi d’idees, recursos i col·laboracions entre les professionals.

Una segona línia de treball que l’IDIC té en projecte denominada IDIC-Desenvolupa’t, està orientada a desenvolupar diversos recorreguts curriculars universitaris a Catalunya que permetin la formació de nous perfils professionals infermers. En aquest sentit, es preveu la creació de tres programes Màster en col·laboració amb partners acadèmics amb l’objectiu d’impulsar competències clau que avui dia resulten claus pel desenvolupament infermer.

El primer programa formatiu centrat en “Emprenedoria, innovació i desenvolupament d'habilitats professionals i directives infermeres”, el segon en “Assessoria de Salut personal i laboral” i el tercer en “Consultoria de Desenvolupament d'Organitzacions Saludables”. Aquests nous continguts i competències han d’ajudar a les infermeres i infermers del futur a desenvolupar un nou rol com a assessores de salut i consultores d’empresa saludable des de l’aproximació infermera que, per definició, es troba en una posició excel·lent per a diagnosticar, afrontar i resoldre problemes i situacions complexes de salut multifactorial, tant en les persones com en els grups, les organitzacions, les institucions i les empreses.

El Centre d’Innovació i Desenvolupament Infermer oferirà tanmateix el programa de consultoria d’intervenció organitzacional, IDIC-Empre’Sa, orientat a oferir una cartera de serveis de consultoria infermera per empreses sanitàries i no sanitàries en el que s’oferiran serveis de consultoria personalitzada per a directius, consultoria de desenvolupament d’organitzacions saludables o consultoria de foment de la salut laboral, entre d’altres consultories d’orientació infermera.

 

Presentació del Centre d’Innovació i Desenvolupament Infermer (IDIC)
El potencial de l’aportació infermera a l’ecosistema sanitari, emprenedor i empresarial
Divendres, 30 de setembre de 2016, a les 12.30h.