FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

Comissió Deontològica

La Comissió deontològica és un òrgan consultiu del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona en matèria d’ètica i deontologia professional que depèn de la Junta de Govern.

  • Publiquem textos d’informació i/o divulgació dels temes relacionats amb l’ètica infermera, la deontologia i la bioètica.
  • Prenem posició en les situacions de conflicte ètic relacionades amb l’atenció infermera.
  • Avaluem les reclamacions o suggeriments per presumptes vulneracions del Codi d’Ètica Professional en el desenvolupament de l’ètica en la clínica diària.
  • Oferim assessorament a les infermeres i infermers en la defensa dels seus drets com a professionals.
  • Assessorem a la Junta de Govern en qüestions i assumptes relacionats amb l’ètica i la deontologia professional.
  • Valorem i emetem informes de les sol·licituds que li remet la Junta de Govern.