FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
1 de setembre de 2016

Defensar els teus drets com a consumidor de béns i productes i com a usuari de serveis requereix sovint d’un assessorament professional per a saber com fer-ho amb garanties. Si ets col·legiada o col·legiat i et trobes en una situació de vulneració dels teus drets com a consumidor recorda que pots contactar amb COIB Serveis Jurídics i Comptables.

COIB Serveis Jurídics i Comptables assessora les col·legiades en casos de vulneració del seus drets com a consumidores

Sovint ens trobem amb situacions imprevistes que afecten als nostres drets com a consumidors i davant dels quals no tenim clar com podem actuar: cancel·lacions de vols, situacions d’abusos bancaris com ha estat el cas de les clàusules sòl o els productes d’inversions complexos o les conegudes com preferents, a tall d’exemple.

En aquestes situacions, la gestoria del COIB pot assessorar-te i acompanyar-te amb un equip de professionals experts en aquestes situacions. COIB Serveis Jurídics i Comptables és un servei per a les infermeres i infermers col·legiats i per als seus familiars fins a segon grau de consanguinitat que t’ofereix una àmplia cartera de serveis per a la gestió dels assumptes fiscals, comptables, laborals, jurídics i patrimonials.

Contacta amb la gestoria del COIB.