FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
6 de setembre de 2018

El Centre d’Innovació i Desenvolupament Infermer (IDIC) del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) ha impulsat la generació d’un grup de treball que reuneix directors i responsables de departaments d’Innovació de diferents institucions sanitàries de la demarcació de Barcelona, amb la idea principal d’esdevenir un referent en l’àmbit de la innovació en salut.

L’IDIC impulsa la connexió entre diferents institucions sanitàries de Barcelona per potenciar la innovació en salut

El grup defineix que la seva missió és «posar en valor el coneixement i l’experiència del teixit innovador de Catalunya tot potenciant les sinergies entre els diferents agents de l’ecosistema de salut per crear coneixement» i que té com a visió «esdevenir un agent connector de xarxes i iniciatives innovadores en matèria de salut al territori català amb una mirada transversal i internacional».

Tal com revela l’informe el Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2017 elaborat per ACCIÓ, en els últims anys les empreses aposten per augmentar els recursos destinats a l’activitat innovadora per la necessitat d’obtenir productes nous i serveis millorats i vincular la innovació amb la internacionalització. En aquest marc, el grup planteja crear una macro xarxa d’innovació, que a més a més de compartir projectes innovadors també pretén gestionar la innovació existent per evitar duplicitats en el territori i aglutinar esforços per aportar un valor diferencial, alhora que reduint despesa tant econòmica com en esforços innecessaris.

Formen part del grup d’innovació Xavier Gironès, director de Recerca i Innovació de la Fundació Universitària del Bages; Salvador Simó, Co-director de la Càtedra de Salut mental UVIC i UCC i Coordinador del Grup de Recerca de Salut Mental i Innovació Social UVIC i UCC; Javier Grueso, director de sistemes d'informació i responsable del Node d'Innovació del Consorci Sanitari Integral; Eva Aurin, cap d'unitat d'Innovació i Salut Digital de l'Hospital Vall d'Hebron; Cèsar Velasco, director d'innovació i gestió integral de la informació de l'Hospital Vall d'Hebron; Jordi Martínez, director d'innovació de la Fundació TicSalut; Laura Sampietro, adjunta d’innovació i cap d’avaluació d'innovacions de l'Hospital Clínic; Paola Galbany, degana de la Facultat de Ciències de la Salut i Benestar de la Universitat de Vic; Meritxell Davins, responsable eHealth i innovació del Consorci Sanitari Integral; Meritxell Cucala, adjunta direcció infermera, innovació i projectes de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau; Sol Muñoz, directora de l’IDIC, Jordi Martínez, coordinador de l'IDIC i Eulàlia Pujol, gestora de projectes de l'IDIC.