FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

El COIB ha endegat una nova línia de treball adreçada a definir i reconèixer l’activitat infermera dedicada a la gestió de la imatge corporal de les persones i que es durà a terme al llarg dels propers dos anys. L’estratègia passa per definir aquest perfil professional, a través d’un document de consens que ja està disponible; activar els Diplomes d’Acreditació i Capacitació (DACs) que atorga el Col·legi i activar accions de suport  a la formació i la recerca en aquest àmbit.

El COIB posa les bases pel reconeixement de les infermeres dedicades a la gestió de la imatge corporal

Nombroses infermeres i infermers que desenvolupen la seva activitat assistencial en diferents unitats, centres o en per compte propi treballen directament sobre aspectes vinculats amb la imatge personal de les persones. Unes intervencions que sobrepassen la intervenció merament física per donar unes cures centrades en les persones. La infermera aporta una perspectiva molt més àmplia que els aspectes relacionats amb l’estètica, des de els valors i principis de la disciplina infermera i, amb fermes bases deontològiques, que la configura com la professional adient per vetllar per una atenció basada en les necessitats de les persones i no en altres interessos aliens.
Es tracta d’un perfil professional sovint localitzat en centres d’estètica, però també als serveis d’oncologia, a les unitats de grans cremats, de traumatologia o de salut mental, entre d’altres. Però també s’hi troben les infermeres que fan cura de persones amb ostomies, que treballen per compte propi o a les consultes d’atenció primària.
La gestió de la imatge corporal, que és un camp d’actuació infermera, no s’ha desenvolupat plenament i sovint ha estat poc present de forma conscient entre les infermeres en la praxis tot i ser una qüestió de salut. Fins al punt que altres professionals han anat ocupant aquests espais d’actuació infermera.
Amb aquesta nova línia de treball del Col·legi, precisament, el que es pretén és posar en valor i fer visible aquesta realitat, posar al servei de les infermeres i infermers eines que les permetin formar-se i fer recerca i posar les bases que permetin ordenar aquest àmbit competencial infermer. Una ordenació que es preveu proposar per tal que el 2019 el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya ho posi en marxa a través d’un procés d’autoregulació professional, a l’igual que es va fer amb el Codi d’Ètica de les Infermeres de Catalunya o la Gestió Infermera de la Demanda i que ara està fent amb l’actuació infermera de l’àmbit de les emergències.

Definició del perfil professional

La primera feina que s’ha dut a terme des del COIB és redactar el document «Perfil professional de la infermera en l’àmbit de la gestió de la imatge corporal»que defineix quin és el perfil, quines són les seves capacitats i actuacions més freqüents, quines són les tècniques no invasives que milloren la gestió de la imatge corporal, quins són els entorns d’actuació i les consideracions ètiques. També es perfila quina hauria de ser l’orientació formativa i quina l’activitat investigadora  que s’hauria de generar per a ajudar al desenvolupament d’aquesta competència.
Aquest treball ha estat presentat i consensuat en la jornada informativa duta a terme el passat 28 de novembre.


Activació dels DACs per acreditar les infermeres

El Diploma d’Acreditació i Capacitació (DAC) que atorga el COIB en l’àmbit de les teràpies naturals des del 2009 ha esdevingut una eina eficaç per avalar els coneixement assolits per infermers en aquest àmbit i que permet al ciutadà consultar online a coib.cat aquesta acreditació.
Es tracta d’una pas entremig per a la validació de la pràctica, la formació, la recerca i la gestió fins que s’arribi al ple reconeixement de la formació i dels seu exercici.
En el 2018 es posarà en marxa l’activació dels DAC per a les infermeres gestores de la imatge personal, que hauran de complir una sèrie de criteris exigibles relacionats amb el nivell dels seus coneixements, l’experiència i practica acumulada, la participació en esdeveniments científics, l’activitat docent, les publicacions i la recerca.


Nova oferta formativa i suport a la recerca

Pel proper curs 2018-2019, el COIB oferirà ja cursos sobre gestió d’imatge corporal com a part de l’estratègia de fomentar la formació especialitzada en aquest àmbit.
En l’actual situació de dispersió en què es troba aquest àmbit d’actuació, la recerca infermera esdevé clau per fonamentar l’actuació infermera amb evidència científica. En aquest sentit, el COIB posa a disposició tots els serveis d’assessorament a la recerca i redacció de treballs científics per a les infermeres col·legiades que vulguin contribuir en aquesta àrea i es treballarà per publicar una guia de bones pràctiques basada en l’evidència.

Consulta el documento en castellano:«Perfil profesional de la enfermera en el ámbito de la gestión de la imagen corporal»