FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
31 de maig de 2016
  El COIB i La Salle Campus Barcelona-Universitat Ramon Llull convoquen dues beques per a un màster d'e-Health i gestió sanitària de 60 crèdits ECTS adreçat a infermeres.
   
  Per a obtenir una de les dues beques ofertes, es valorarà que els sol·licitants demostrin que les matèries que s’imparteixen al màster tinguin relació directe amb el lloc de treball i la trajectòria professional inclosa en el Currículum Vitae.
   
  Les propostes es podran enviar a l’adreça de correu admissions@salleurl.edu  fins el dia 15 de juny. En la candidatura hauran de constar les dades de contacte de la col·legiada i el seu currículum Vitae.
   
  Un cop rebudes, les candidatures seran avaluades per una Comissió mixta formada per la Coordinació del Màster i la vocalia de Formació del COIB. Els resultats es faran públics a través de la web del COIB el dia 30 de juny.
   
  En el Màster en e-salut i gestió sanitària es treballen diferents tecnologies i sistemes existents al mercat, que permeten aconseguir coneixements i competències en e-Health. D’aquesta manera, es tracten solucions d’història clínica, recollida i explotació de dades (Big Data), ús de les xarxes socials, aplicacions per a iphone, entre d’altres. Consulta les matèries del programa acadèmic
   
  El màster s’imparteix en les modalitats presencial i online i consta de 100 hores i es dirigeix a tots aquells professionals que es vulguin orientar en el concepte de la salut 2.0. La propera edició del màster començarà el 21 d’octubre de 2016.