FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
17 de maig de 2016
  Un estudi fet conjuntament per l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) i el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) analitza el grau de consens entre els professionals sanitaris d’atenció primària entorn a la prescripció infermera.
  Aquesta és la principal conclusió d’aquest estudi anomenat Sistema Consensus On line sobre Prescripció Infermera (SCOPI), i que es basa en un model que permet determinar, en una organització de salut, quina és l’expectativa real que tenen el professionals (infermeres, infermeres especialitzades, metges i farmacèutics) en relació a la futura regulació de la prescripció infermera (PI). Aquesta eina d’estudi s’ha aplicat en un servei d’atenció primària de la gerència Metropolitana Sud de l’ICS.
   
  Resultats
   
  Els resultats mostren que hi ha un nivell alt de consens entre tots els professionals, és a dir, infermeres i metges, sobre que la prescripció infermera milloraria la continuïtat assistencial i l’atenció centrada en el pacient.
   
  L’estudi mostra menys consens en relació a d’altres temes com càrregues de treball, tipus de catàlegs o formació, tot i que la prescripció infermera pot contribuir a l’adherència al tractament o permet un repartiment més equitatiu de les responsabilitats dels professionals.
   
  En l’aspecte formatiu, l’estudi mostra consens entre el col·lectiu mèdic entorn a que la PI requereix de més coneixements i habilitats per part de les infermeres. Mentre que les infermeres i les especialitats infermeres mostren consens en que la formació actual de les infermeres especialitzades cobreix les necessitats per fer PI.
   
  S’ha observat consens només entre les infermeres i les especialitats infermeres en d’altres temes com: que la PI contribuirà al desenvolupament de la professió infermera, que la prescripció infermera no influirà en la pràctica habitual perquè ja s’està realitzant des de fa temps i que la PI afavorirà el lideratge d’infermeria entre el col·lectiu professional.
   
  La metodologia
   
  El treball de recerca es va fer a través d’un qüestionari Delphi modificat, consultant on line a professionals sanitaris sobre el model de prescripció infermera.
   
  Es van crear tres grups de participants. Un primer format per 15 professionals experts, un grup pilot amb 31 professionals d’un mateix centre, i el grup col·lectiu format per 330 professionals d’una mateixa àrea territorial.
   
  A tots ells se’ls va fer arribar 20 preguntes relacionades amb la PI i que havien de valorar entre 1 i 6 (1 desacord, 6 totalment d’acord), i englobades en 5 grups temàtiques: impacte de la qualitat, seguretat i continuïtat assistencial que rep el pacient; satisfacció professional; afectacions a la càrrega laboral; necessitats formatives; i relació amb el resta de professionals.
   
  Les preguntes de caràcter participatiu van permetre als participants expressar preferències quantitatives i opinions qualitatives. A més, els participants podien veure el vots agregats dels altres participants i se’ls hi va permetre canviar la seva opinió.
   
  Sobre AIFICC
   
  L’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària (AIFiCC) neix l’any 1996 amb una clara vocació científica. Entre els seus objectius: aglutinar, estructurar i unificar criteris entre els professionals d'infermeria familiar i comunitària en defensa dels seus interessos i de la seva professió. Amb prop de 900 socis/es, l’AIFiCC s’organitza en 12 grups de treball que faciliten el desenvolupament professional i científic dels seus associats.
   

  Sobre el COIB
   
  El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona és la institució que vetlla per la defensa i representació corporativa de les infermeres i els infermers, i pretén generar valor social i professional al col·lectiu i alhora contribuir a millorar l’atenció sanitària, sociosanitària i social a Catalunya. El COIB està integrat per a més de 40.000 col·legiats i col·legiades de la província de Barcelona.

  Consulta l'article sencer en aquest enllaç