FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
17 d’abril de 2018

La Vocalia de Llevadores del COIB ha iniciat la fase de recollida de dades per a l’estudi multicèntric que permetrà conèixer la prevalença i el perfil sociodemogràfic i laboral de les llevadores de Barcelona que pateixen la Síndrome d'Esgotament Professional (Burn Out).

El COIB posa en marxa un estudi multicèntric per conèixer la prevalença del síndrome del Burn Out entre les llevadores

L’estudi, en aquesta primera fase, va adreçat a recollir les dades de les llevadores de les sales de part dels hospitals públics i concertats de la demarcació de Barcelona. Posteriorment s’ampliarà la recerca a d’altres àmbits assistencials en els que les llevadores exerceixen les seves competències.

L’objectiu de l’estudi és conèixer l’afectació de la Síndrome d'Esgotament Professional (Burn Out) i dissenyar possibles estratègies per afrontar la situació. Aquesta síndrome apareix en aquest col·lectiu per les elevades càrregues assistencials, la mala distribució dels torns de treball o la manca de recursos humans, repercuteix directament en la salut de la pròpia llevadora i pot afectar a la qualitat de l’atenció que ofereixen aquestes professionals. 


Si ets llevadora de l’àmbit hospitalari de la demarcació de Barcelona, entra i participa en l’enquesta! El recent estudi impulsat des del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya i la Fundació Galatea, “Salut, estils de vida i condicions de treball de les infermeres i infermers de Catalunya”, ja posava de manifest l’alt risc de les infermeres catalanes de desenvolupar problemes de salut mental. L’estudi concreta que una de cada tres infermeres es troba en aquesta zona de risc. Entre d’altres indicadors de salut, l’estudi mostra que les infermeres i infermers presenten un major risc de desenvolupar problemes de salut mental, un 35,6%, com ara trastorns depressius, afectius, d’angoixa o d’ansietat, molt per sobre d’altres professionals de la salut (18-20%) i de la població general (9,7%).