FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
29 d’abril de 2015
  Diplomatura al grau.jpg
  La jornada tècnica "De la Diplomatura al Grau en Infermeria i desenvolupament professional", organitzada pel COIB en col·laboració amb l'Associació de Directores d'Escola d'Infermeria de Catalunya (ADEIC), ha servit per clarificar molts dubtes de les infermeres i infermers que es plantegen si caldrà demanar el certificat d'equivalència al Grau o que pensen en realitzar un programa de doctorat. 
   
  La jornada ha estat molt enfocada a respondre els dubtes manifestats per les pròpies infermeres. Tant els dubtes com l’actualització de la informació que s’ha proporcionat es podrà consultar en el document de consulta que el COIB està preparant i que estarà disponible en breu.

  “El pas de la Diplomatura al Grau és una oportunitat per a les infermeres”, va iniciar la jornada Núria Cuxart, directora de programes del COIB, “tot i que és un procés no exempt de preocupacions”. En aquest sentit, va recordar l’esforç del COIB i de l’ADEIC –que van realitzar la primera jornada tècnica sobre aquest tema el 2012 -per aportar informació objectiva i contrastada a fi que cada infermer i infermera prengui decisions informades sobre el seu itinerari formatiu i professional.

  Cristina Monforte, que és directora del Departament d’Infermeria i Vicedegana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya i en representació de l’ADEIC, va revisar en detall quin ha estat el procés jurídic fins a arribar a l’actual situació. En aquests moments i després de l’emissió de l’informe tècnic de l’ANECA conforme el qual la Diplomatura d’Infermeria correspon al nivell 2 del Marc Europeu de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES), falta l’aprovació final del Consell de Ministres i la seva publicació al BOE. Un pas final que, segons Monforte, està previst que estigui resolt “abans del mes de juny”.

  La publicació al BOE suposarà, doncs, el reconeixement de l’equivalència de la Diplomatura al nivell de grau, tant a nivell acadèmic, professional i laboral, però no adjudica als diplomats un títol de grau. De fet, els diplomats només necessiten el seu títol oficial i BOE per acreditar aquest nivell 2. No es tracta d’una certificació que calgui tenir ja que és suficient amb la Diplomatura i el BOE, tot i que el Ministeri d’Educació preveu obrir un espai online on els que ho desitgin puguin demanar físicament aquesta acreditació. Es tractarà d’un document que només pot emetre el Ministeri d’Educació, en cap cas les universitats.

  Els diferents nivells que acredita el MECES han estat un punt important a l’hora de resoldre dubtes de molts professionals. El sistema del MECES acredita les equivalències i marca els nivells necessaris segons es vulgui avançar en l’itinerari formatius: 2, equivalència pels Graus; 3 equivalència pels màsters i 4, equivalència pels doctorats.
   
  Hi ha, però, algunes consideracions a tenir en compte. En el cas dels màsters, cal saber que com a màsters universitaris s’entenen aquells que són posteriors al 2006 – moment en que es va fer l’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior. Monforte va recomanar consultar si els màsters universitaris que es tenen estan dins dels que estan homologats al registre del Registre de Universidades, Centros y Tïtulos (RUCT).
   
  En quant a l’accés als programes de doctorat – que estableixen com a un dels criteris tenir cursats 300 ECTS prèviament - Monforte ha recomanat que qui hi tingui interès hauria de “plantejar-se primer si està en la línia de recerca correcta, si té la formació adequada, i en aquest sentit escollir un màster que estigui alineat i que fins i tot que prioritàriament, sigui de la mateixa universitat”. “Aquests criteris i la cerca d’un director de doctorat que aposti per dirigir un doctorat poden tenir el seu pes específic tot i que no tingueu tots els crèdits necessaris”, va aportar Cristina Monforte.
   
  En aquest sentit, va assegurar que seran les universitats les que faran les seves interpretacions en quant als criteris de crèdits i acceptació d’alumnes pels doctorats.
   
  Al final de la jornada es va abordar també el tema del reial decret aprovat aquest any pel qual les universitats espanyoles poden  oferir graus de tres anys més màsters de dos (3+2), juntament amb els actuals de quatre més un. Es va aclarir però, que les carreres regulades com és el cas de les Ciències de la Salut, no es veuran afectades.

  Documents relacionats: