FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

En relació al debat sobre la prescripció infermera de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados que tindrà lloc el dijous 23 de febrer, el Fòrum Infermer del Mediterrani, del qual el COIB forma part, sol·licita a tots els grups polítics que formen part de la Comisión que focalitzin l'atenció a la professió infermera, sol·licitin la derogació del RD de prescripció infermera i incloguin a les infermeres com a professions capacitades per prescriure en la seva àrea de coneixement.

Posicionament del Fòrum Infermer del Mediterrani: Sobre el debat de la prescripció infermera al Congreso de los Diputados
  • El proper dijous es debatrà a la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados una proposició no de llei (PNL) presentada pel Grup Parlamentari Socialista que estableix la necessitat de “derogar el Reial decret 954/2015 i aprovar una norma que reguli la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments per part de les infermeres i els infermers que compti amb el consens professional i institucional”. 
  • Els Col·legis Oficials d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Alacant, Castelló, Múrcia, València i el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) sol·licitem a tots els grups polítics que formen part de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso que focalitzin l'atenció en la nostra professió i sol·licitin: 


1. La derogació del RD de Prescripció Infermera.
2. Que incloguin a les infermeres i infermers juntament amb metges, odontòlegs i podòlegs com a professions capacitades per prescriure en la seva àrea de coneixement, modificant la Ley de garantías y uso racional del medicamento.

3. La transposició de la Directiva europea de qualificacions professionals 2005/36/CE. 
 

El polèmic RD de Prescripció obliga a les infermeres a rebre una formació i acreditar-se per a poder prescriure (180 hores per a infermeres generalistes i 360 hores per a infermeres especialistes). Entenem aquesta acreditació totalment innecessària i interessada, ja que els coneixements adquirits al grau són prou amplis per a abastar aquesta formació.

Les infermeres ja posseeixen les competències i els coneixements necessaris per a realitzar les seves funcions prescriptores de manera assenyada, segura i efectiva.

A més, des dels col·legis d’infermeres i infermers de Barcelona, Alacant, Castelló, Múrcia, València i el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) considerem completament innecessari la transposició de la Directiva 2005/36/CE relativa al reconeixement de les qualificacions professionals (modificada per la Directiva 2013/55/UE del Parlament Europeu i del Consell) per la qual s’especifica:

“…

Competencia para diagnosticar de forma independiente los cuidados de enfermería necesarios utilizando para ello los conocimientos teóricos y clínicos, y para programar, organizar y administrar cuidados de enfermería al tratar a los pacientes sobre la base de los conocimientos y las capacidades adquiridos de conformidad con el apartado 6, letras a), b) y c), con el fin de mejorar la práctica profesional;…”

En la directiva, que d’haver-se complert els terminis legals, del 20 de novembre de 2015 s’hagués traslladat a la nostra legislació (dos anys des de la seva publicació al Diari Oficial de la Unió Europea), queden definides les principals funcions de la professió infermera, la qual cosa allunya la generació de qualsevol dubte sobre prescripció, diagnòstic, etc.

Així, instem al seu grup polític a presentar les següents esmenes a la proposició no de llei que es debatrà dijous a la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso de los Diputados, amb l'objectiu de dotar a les infermeres d'una regulació que ens atorgui el suport i la seguretat jurídica necessària.

  • Derogació del Reial decret de Prescripció Infermera íntegrament.
  • Modificació de l'article 79 de la Ley de garantías y uso racional del medicamento, on es determini que les infermeres puguin prescriure dins del seu àmbit competencial: les cures infermeres.
  • Transposició de la Directiva 2005/36/CE relativa al reconeixement de qualificacions professionals.