13 de desembre de 2006

  En la línia mantinguda pel Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona (COIB) els darrers temps, consistent en pronunciar-se respecte les principals qüestions que es debaten en el si de la professió, us oferim el document de presa de posició de la Junta de Govern del COIB pel que fa a la prescripció infermera.

  En la línia mantinguda pel Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona (COIB) els darrers temps, consistent en pronunciar-se respecte les principals qüestions que es debaten en el si de la professió, us oferim el document de presa de posició de la Junta de Govern del COIB pel que fa a la prescripció infermera.

  Malgrat el 28 de juny el Congrés dels Diputats no va aprovar la possibilitat que les infermeres puguem prescriure, des del COIB seguim treballant perquè la prescripció autònoma, amb un catàleg tancat de productes i fàrmacs, pugui ser una realitat.

  L’interès del Col·legi ha estat i segueix sent aconseguir la prescripció autònoma infermera, que no és altra que aquella que està emmarcada dins de l’àmbit de les nostres competències. Per això, s’està elaborant un catàleg tancat que publicarem les properes setmanes i que creiem és absolutament imprescindible per definir i emmarcar els productes sanitaris i fàrmacs, que utilitzaria la infermera en la seva pràctica.

  El COIB segueix lluitant per convèncer totes les instàncies i institucions implicades en el Sistema de Salut que la prescripció autònoma infermera ha de ser concebuda com una prescripció pròpia de la infermera i no invasora d’àmbits competencials d’altres professions.
  De tota manera és ben cert, que la recent aprovada llei dificulta molt l’exercici d’aquesta competència, tant la que les infermeres veníem realitzant “de fet” com les aspiracions de la regulació de la nostra prescripció autònoma.

  És per això que, a través d’aquest document, el COIB pretén oferir-vos a manera de resum què entén aquesta corporació professional per prescripció infermera, les conseqüències a partir de l’aprovació de la Llei de garanties i ús racional del medicament i les estratègies de treball que com a corporació professional està duent a terme.

  Documents relacionats:

  • Fes clic aquí per consultar el document de presa de posició del COIB sobre la prescripció infermera.
  • Fes clic aquí per consultar l’opinió del COIB respecte la disposició addicional 12ª de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris.
  • Fes clic aquí per consultar la nota de raonament enviada el 8 d’agost de 2006 al Departament de Salut, a petició d’aquesta institució, amb el resum del suport legislatiu a favor de la prescripció infermera.
  • Fes clic aquí per consultar la conferència de la Vicepresidenta del COIB, Núria Cuxart i Ainaud: "La prescripción enfermera: una situación indispensable para la mejora del sistema de salud".