FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
13 de juny de 2017

En representació del Comitè de Bioètica de Catalunya i de la Comissió Deontològica del COIB, Busquets va comparèixer per donar suport a la proposta de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi.

Montserrat Busquets: «Demanar ajuda per morir és dificilíssim. Les persones han de poder saber que ho poden fer i que seran ajudades»

El Parlament de Catalunya va acollir ahir la Comissió de Justícia centrada en recollir les diverses opinions professionals en relació a la iniciativa legislativa que vol modificar el punt 4 de l’article 143 del Codi Penal. La proposta impulsada per Junts pel Sí, el Partit Socialista de Catalunya, Catalunya Sí Que es Pot i la CUP per iniciativa de l’Associació pel Dret a Morir Dignament, considera que aquest punt és ‘el marc legal que impedeix que a Catalunya es faciliti una mort digna i sense patiment’.

Van participar en aquesta sessió Josep M. Busquets, secretari del Comitè de Bioètica de Catalunya i president de la junta directiva de la Societat Catalana de Bioètica en Ciències de la Salut; Isabel Alonso, presidenta de l’Associació pel Dret a Morir Dignament; Josep Terés, president de la Comissió de Deontologia del Col·legi de Metges de Barcelona i Montserrat Busquets, vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya i de la Comissió Deontològica del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona.

Busquets, en una brillant intervenció, va destacar la proximitat i l’atenció que proporcionen les infermeres i que les situa molt properes al patiment i amb especial sensibilitat al fi de vida. «Per a les infermeres, la cura es dóna en tot el cicle vital, també en el fi de vida. I això no és un fracàs», va explicar la representat de la Comissió Deontològica del COIB. Per a la infermera, morir ho hauria de tenir connotacions diferents pel que fa a l’autonomia i a la presa de decisions que la resta d’etapes de la vida de les persones. Tenir cura ens ajuda a no situar el tractament com l'objectiu sinó el benestar de la persona i dels que l'envolten

Coincidint amb la resta d’intervencions de la jornada: «Demanar ajuda per morir és dificilíssim. Les persones han de poder saber que ho poden fer i que seran ajudades», va afegir.

L’actual article 143 del Codi Penal tipifica com a delicte la inducció al suïcidi d’altri, així com la cooperació, fins i tot quan aquesta arriba fins al punt d’executar la mort. I conclou tipificant  com a delicte (article 143.4)  la conducta consistent en causar la mort d’altri o cooperar-hi activament amb actes necessaris i directes, per la seva petició expressa, seriosa i inequívoca, en el cas que la víctima pateixi una malaltia greu que conduiria necessàriament a la seva mort, o que produeixi greus sofriments permanents i difícils de suportar.

La proposta és que la nova redacció d’aquest apartat despenalitzi l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi responent a un sentir general de la societat. Una reforma ja recomanada i recollida en l’Informe sobre l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi que el Comitè Consultiu de Bioètica de Catalunya va publicar el 2006.

El nou text proposat:

«4. No obstant allò previst en els paràgrafs anteriors, estarà exempt de responsabilitat penal qui, per petició expressa, lliure i inequívoca d’una persona que patís una malaltia greu que conduiria necessàriament a la seva mort o de patologia incurable que provoca sofriment físic i/o psíquic greu i que es preveu permanent, causés o cooperés amb actes necessaris a la mort segura, pacífica i sense dolor d’aquesta persona, en el marc de la Llei establerta.»

Canal Parlament|Parlament de Catalunya