FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
9 de desembre de 2015
  Introducció

  El Ministeri d’Educació va publicar al BOE el 30 de novembre la resolució que determina que el títol de Diplomat/da en Infermeria es correspon amb el Nivell 2 (nivell de grau) del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior (MECES).
   
  També s’indica que el nivell 2 del MECES es correspon amb el nivell 6 del Marc Europeu de Qualificacions.
   
  Per consultar el BOE fes clic aquí.
   
  Si en algun moment calgués acreditar aquesta correspondència es pot fer de dues maneres diferents:

  • Amb  una fotocòpia del BOE presentada de forma conjunta amb el títol de Diplomat/da en Infermeria
  • Amb un certificat de correspondència que es pot obtenir des de la Seu Electrònica del Ministeri d’Educació.
   
  Què vol dir que el Títol de Diplomat/da es correspon al Nivell 2 del MECES?

  L’equiparació al nivell 2 del MECES vol dir que aquesta correspondència es realitza a efectes acadèmics i professionals.

  Això significa que tots els infermers i infermeres, independentment del títol universitari que tinguin (Diplomat en Infermeria o Grau en Infermeria) tenen els mateixos drets des del punt de vista acadèmic amb el mateix accés a les diferents opcions formatives existents (màsters i doctorat), i des del punt de vista professional, amb les mateixes competències i així poder optar als mateixos llocs de treball amb les mateixes condicions i a la lliure circulació de professionals a nivell europeu.

  Aquesta correspondència és una convalidació automàtica al títol de Grau?

  No. Es tracta d’una equiparació a efectes acadèmics i professionals. Per obtenir el títol de Grau cal realitzar un curs d’adaptació en alguna de les Universitats que ofereixin aquesta possibilitat.

  És necessari l’obtenció del títol de Grau en Infermeria?

  No. Amb l’equiparació a nivell acadèmic i professional les infermeres i infermers tenen els mateixos drets.
   
   
  Manuals d'instruccions per descarregar el Certificats de Correspondència
  • No disposo de Certificat Digital ni de DNI electrònic. Avís Important! El Ministeri d’Educació Cultura i Esports ha decidit elevar el nivell de seguretat a N3 per poder descarregar el certificat de correspondència. Aquest nivell correspon al Certificat Digital i el DNI e-, que són les úniques vies per obtenir-ho. Així doncs cap altre sistema ja no és vàlid ni funciona.
  Podeu consultar un model de certificat de correspondència aquí.