FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
31 de desembre de 2015
  Davant el preocupant escenari en el que es troben les infermeres i infermers de Catalunya en el seu dia a dia de pràctica assistencial degut a la recent regulació estatal de la prescripció infermera i a no disposar d’un marc normatiu autonòmic que els doni seguretat jurídica, s’ha creat una Comissió de Crisis a proposta del COIB i en la que es pretén convocar i adherir el màxim d’organitzacions i entitats representatives de col·lectiu infermer a Catalunya.

  L’objectiu principal de la Comissió de Crisis, proposada pel COIB a data 30 de desembre de 2015, és instar a la Conselleria de Salut a aprovar definitivament el decret del Govern de la Generalitat que ha de regular la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris per part de les infermeres i infermers de Catalunya i que, un cop sigui publicat al DOGC, reconeixerà la prescripció autònoma infermera i regularà l’ordre de dispensació que permetrà als ciutadans catalans disposar en la seva farmàcia del material exacte prescrit per la infermera, sense necessitat de recórrer a consultes extraordinàries amb el metge. D’aquesta manera, es guanyaria en seguretat jurídica. Aquest objectiu prioritari esdevé urgent després de sis mesos d’espera des que es va consensuar l’acord entre la pròpia Conselleria, el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya i els col·legis de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona per al desplegament d’aquesta de la prescripció infermera a Catalunya.

  Amb la intenció de sumar el màxim d'adhesions a l’objectiu de dotar a les infermeres i infermers de Catalunya de l’emparament legal que necessiten pel que és una pràctica habitual en el treball clínic, el COIB convocarà immediatament a societats científiques, sindicats, gestores, universitats i patronals a fi de consensuar un front comú i convidarà als Col·legis Oficials de Lleida Tarragona i Girona a unir-se a la iniciativa.

  A més a més de les accions orientades a accelerar la regulació autonòmica de la prescripció infermera, des de la Comissió de Crisis es preveu la proposta d’accions dirigides també a treballar per a la modificació de l’actual legislació estatal, en vigor des del 24 de desembre i de campanya d’informació als usuaris.

  Un dels eixos principals de la Comissió, mentre s’avança en les accions orientades a les administracions reguladores, és dotar a les infermeres i infermers d’eines que l’ajudin a saber com han d’actuar en general, i en també en casos particulars, i prendre decisions que siguin compatibles amb la seguretat de les persones ateses. En aquest sentit, el COIB habilitarà en breu un espai de consulta disponible online en el que les infermeres podran trobar resposta als seu dubtes més freqüents i podran consultar amb un equip d’infermeres expertes via email o telèfon.
   
   
  Consulta tota l'actualitat sobre la prescripció infermera