FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
3 de març de 2016

  La comissió de crisi de la prescripció infermera, integrada per 53 entitats representatives de les infermeres catalanes, han acordat la celebració d'una gran jornada de visibilització infermera amb la que reivindicar la necessitat d'una normativa catalana.

  Acord per a la celebració d'una gran jornada de visibilització per a reivindicar la prescripció infermera

  La comissió de crisi de la prescripció infermera, reunida el 3 de març de 2016, ha acordat la celebració d'una gran jornada de visibilització de les infermeres i infermers catalans per a reivindicar la normativa catalana que reguli la prescripció infermera autònoma.

  Aquesta acció es farà amb la finalitat d'explicar al ciutadà la situació d'emergència en què es troben les inferemeres i tot el sistema de salut des de l'aprovació del Reial Decret de la prescripció infermera, el passat mes de desembre, i davant l'absència d'una normativa autonòmica que millori i garanteixi el dia a dia de les infermeres catalanes.

  En les properes setmanes s'informarà sobre els detalls i característiques d'aquesta jornada a la que estan convocades les infermeres i infermers del país.

  La comissió de crisi segueix instant al Departament de Salut a que acomplexi amb el compromís contret l’1 de juliol de 2015, d’elaborar el redactat del text normatiu pel desplegament de la prescripció infermera a Catalunya, que havia d’estar enllestit abans del 31 de juliol de 2015.