FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
10 d’abril de 2012

  El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) ha manifestat que és funció dels col·legis professionals i no de l’Administració regular les competències de cadascun dels col·lectius de l’atenció sanitària. En resposta al comunicat fet públic pel sindicat Metges de Catalunya, les infermeres de Barcelona han mostrat el seu total respecte per les competències d’aquest col·lectiu.

  El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) ha manifestat que és funció dels col·legis professionals i no de l’Administració regular les competències de cadascun dels col·lectius de l’atenció sanitària. En resposta al comunicat fet públic pel sindicat Metges de Catalunya, les infermeres de Barcelona han mostrat el seu total respecte per les competències d’aquest col·lectiu. També ha assegurat que és necessari que l’Administració coordini millor les aportacions dels diferents professionals per oferir la millor atenció possible als ciutadans.

  El COIB ha reiterat que la competència per determinar quines són les atribucions de cada col·lectiu professional resideix en els col·legis, òrgans democràtics i representatius de cada professió. “En tot cas, a l’Administració el que li correspon és coordinar les aportacions de les diferents professions per tal que el ciutadà rebi el millor de cadascú d’ells”, ha explicat la directora de programes del COIB, Núria Cuxart.

  Segons aquesta corporació professional, l’àmbit competencial de les infermeres és prou ampli com per que no entri en conflicte amb les tasques dels metges. També ha insistit que les infermeres sempre han defensat el més absolut respecte cap a les competències professionals de la resta de professions sanitàries.  

  Cuxart també ha dit que cada professional aporta elements únics i imprescindibles en l’atenció als usuaris del sistema de salut. “No es pot substituir un professional amb un altre, al ciutadà no el podem confondre d’aquesta manera”. ha assegurat. El COIB considera necessari el desenvolupament correcte de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments, que ha de servir per regular la prescripció infermera .

  L’e-CAP s’ha de millorar

  Des del COIB també han volgut referir-se a l’e-CAP, l’estació clínica de l’atenció primària que integra la història clínica dels ciutadans i totes les eines de suport als professionals . Segons el COIB, les infermeres venen denunciant algunes limitacions d’aquesta plataforma des de fa molt de temps. Demanen que es revisi el programa informàtic per tal que  tots els professionals puguin fer servir les diferents  eines de suport adequant-les a la presa de decisions de les competències de les infermeres.

  En l’actualitat, l’e-CAP requereix que les infermeres obtinguin el consentiment del metge, per dur a terme tasques pròpies, com són la derivació a d’altres professionals, la petició de proves o la renovació de medicaments per a malalties cròniques. 

  “Això afecta a les accions habituals de la consulta infermera, com demanar una anàlisi,o sol·licitar una proba ja que necessiten que el metge els delegui la funció per poder emetre la petició a l’usuari i que no sigui necessari tornar remetre’l innecessariament a la consulta del metge”. Així ho ha assegurat la vicepresidenta del COIB, Glòria Jodar, qui ha afegit que “això fa que la infermera hagi de treballar en nom del metge, però en cap cas ho fa sense el seu consentiment”.

  Des del COIB asseguren que si no es fes així els centres d’Atenció primària es desbordarien, ja que la totalitat de les consultes i demandes haurien de passar pel metge