FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
11 de març de 2015
  El COIB ha demanat al Departament de Salut, CatSalut, TICSalut i al Canal Salut la despublicació i revisió dels vídeos publicats a Canal Salut sota els títols “Un cas d’èxit amb l’HC3: L’Anna canvia de domicili” i “Un cas d’èxit amb l’HC3:  La Maria truca al 061 CatSalut Respon,” per la visió incomplerta, no ajustada a la realitat i poc orientada a promoure la responsabilitat de les persones sobre la seva salut que ofereixen aquests vídeos divulgatius.

  La corporació ha enviat ja la sol·licitud de revisió d’aquest material a aquests estaments públics ja que s’obvia una part imprescindible de l’atenció per la salut que s’ofereix a la ciutadania: l’atenció que les persones reben de les infermeres. Aquest tipus de vídeos adreçats a la ciutadania haurien de reflectir l’aportació que reben des de les professions que actuen de manera integral i integrada al servei de la millora i seguretat de la seva salut.
  Aquests dos vídeos pretenen exemplificar els avantatges de la història clínica compartida (HC3) manquen d’una visió transversal, interdisciplinar i sobretot aclaridora, que permeti als ciutadans i les ciutadanes identificar inequívocament quins són tots els seus referents de salut.
  A tall d’exemple, en el cas del vídeo ‘L’ Anna canvia de domicili’,  la infermera no s’anomena ni una sola vegada i tota la intervenció se centra en la d’un sol professional, al·ludint només a dades relacionades amb aquesta actuació professional.
   
  VideoCanviDomicili.jpg
   
  En el cas del vídeo ‘La Maria truca al 061 CatSalut Respon’,  ni tant sols queda reflectida la valoració i la resolució telefònica que fa la infermera del SEM. Encara menys pel que fa a l’orientació, seguiment i gestió del cas de persones amb una malaltia crònica, on les intervencions i el lideratge clínic de la infermera són essencials i hi és present en tot el Pla Individual d’Intervenció Compartit (PIIC), que tal i com el propi nom indica fa referència a l’aportació de tots els professionals que hi actuen.

  VideoMaria061.jpg